Lepsza obsługa podatników w urzędach skarbowych

Minister finansów podpisał 21 września 2010 r. zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Ujednolicenie struktur organizacyjnych oraz wprowadzenie nowego...

04.10.2010

Do trzech lat więzienia za podanie dopalaczy dzieciom

Kara do 3 lat więzienia ma grozić za samo udostępnienie małoletnim substancji - np. dopalaczy - której użycie może narazić na niebezpieczeństwo życie lub zdrowie - zapowiedział w poniedziałek...

04.10.2010

Skazany nie będzie mógł zarabiać mniej niż inni

Minimalna pensja skazanego musi wynosić najniższe wynagrodzenie. Senacki projekt zmian w kodeksie karnym wykonawczym trafi do pierwszego czytania na rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu...

04.10.2010

We wtorek rząd zajmie się płacą minimalną

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. - wynika z opublikowanego w piątek porządku obrad...

04.10.2010

Nowe możliwości zadłużania się gmin

Ministerstwo finansów przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez...

04.10.2010

Drogi wewnętrzne będą już wkrótce oznaczone

Policja będzie mogła karać kierowców na osiedlowych ulicach za każde wykroczenie, a nie tylko za nieprzestrzeganie znaków drogowych. Nowe wzory znaków drogowych są już gotowe. Mają one stanąć w tzw....

02.10.2010

Sejm: karać ulicznych handlarzy odebraniem towarów

Posłowie wracają do pomysłu ostrzejszego karania przekupniów ulicznych, handlujących bez pozwolenia. Po wejściu w życie poprawionego Kodeksu wykroczeń, straż miejska będzie miała prawo odbierania im...

02.10.2010

Komitet RM: odpady to sprawa gminy

Ułatwienie przejęcia przez gminy zarządzania odpadami komunalnymi, a przez to usprawnienie gospodarki odpadami w kraju to najważniejsze zmiany w projekcie założeń do ustawy o utrzymaniu porządku i...

01.10.2010

Unia chce lepszej ochrony przed cyberatakami

Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowych regulacji prawnych, które mają zwiększyć ochronę UE przed coraz powszechniejszymi i coraz groźniejszymi cybernetycznymi atakami....

01.10.2010

Coraz bliżej do podpisu elektronicznego

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie rekomendowała projekt zmian w ustawach o podpisie elektronicznym, podatku od towarów i usług, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Kodeksu...

01.10.2010

W Sejmie ruszają prace nad reformą polskich uczelni

Od 6 października ruszą w Sejmie prace nad reformą polskich uczelni. Proponowane przez rząd ustawy mają zdecentralizować system szkolnictwa i dać większą wolność programową. Posłowie komisji edukacji...

30.09.2010

Mieszkańcy będą mogli żądać zmian granic gmin

Rada gminy będzie miała obowiązek wystąpić z wnioskiem o wydanie rozporządzenia tworzącego, łączącego, dzielącego bądź znoszącego gminę oraz ustalającego jej granice, jeżeli opowiedzą się za tym...

30.09.2010

Kandydat na doradcę podatkowego tylko po praktyce

Kandydaci na doradców podatkowych, po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, chcąc uzyskać wpis na listę doradców podatkowych, mają obowiązek odbyć dwuletnią praktykę zawodową w organach podatkowych...

30.09.2010

Nowa ustawa ma usprawnić ratownictwo medyczne

Nowelizacja ustawy o państwowym ratownictwie medycznym ma zdefiniować tzw. obszar działania i rejon operacyjny. Zaproponowane przez rząd 28 września zmiany mają poprawić bezpieczeństwo zdrowotne...

30.09.2010

Usuwanie pojazdów na nowych zasadach

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace nad nowymi zasadami usuwania pojazdów. To skutek nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła nowy tryb postępowania...

30.09.2010

Firmy będą musiały zrównać płace zleceniobiorcom

Nowa ustawa o równym traktowaniu przerzuci na przedsiębiorców ciężar udowodnienia, że nie dyskryminowali zleceniobiorców. Tak jak w przypadku sporów z pracownikami. Projekt ustawy o wdrożeniu...

30.09.2010