Nowy GIODO i wyzwania XXI wieku

Prawnicy

Za niespełna trzy tygodnie, 12 lipca br. kończy się kadencja obecnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Michała Serzyckiego. Kandydatem na to stanowisko wysuniętym przez Platformę...

24.06.2010

Praktyczne zmiany u doradców podatkowych

Prawnicy

Znowelizowana ustawa o doradztwie podatkowym przewiduje, że doradca podatkowy może reklamować swoją ofertę, jeżeli nie narusza to niezależności, godności i uczciwości zawodowej, zasad etyki...

23.06.2010

Czy ustawa o usługach zmieni rynek pomocy prawnej?

Prawnicy

Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu usług na terytorium Polski. W myśl nowej regulacji adwokaci i radcowie prawni mają z góry podać cenę swojej usługi. Jeżeli nie da się określić ceny za usługę na...

23.06.2010

Zmienia się świat i nasze roszczenia

Prawnicy

Coraz bardziej z procesami odszkodowawczymi musi się liczyć cały sektor usług medycznych: prywatny i publiczny. Ale nie tylko on Jeszcze 50 lat temu żaden palacz papierosów, który zachorował na tzw....

22.06.2010

Tajemnica zawodowa wartością bezwzględną?

Prawnicy

Niestety, jest sporo zasad etyki naszego zawodu, które kompletnie nie przystają do życia i sposobu wykonywania zawodu przez adwokatów czy radców, zwłaszcza w dużych kancelariach. Takiego zdania jest...

21.06.2010

Poszerzyć uprawnienia ławników?

Prawnicy

Instytucja ławnika jest bardzo dobrą ideą, a mianowicie wyrokowania zgodnego z prawem i procedurą, ale także z uwzględnieniem społecznego, ludzkiego poczucia sprawiedliwości. Chodzi więc o to, aby...

20.06.2010

Rośnie popularność arbitrażu w Polsce

Prawnicy

Czy arbitraż jest w Polsce mało popularny? Słyszę takie opinie, ale nie zgadzam się z nimi. Nie jesteśmy już pustynią pod tym względem, a taka krytyczna wizja polskiego arbitrażu nie wytrzymuje...

17.06.2010

Lekcje etyki, albo ocena z religii zniknie ze świadectw

Prawnicy

Podstawowym problemem, jaki wytknął Polsce Europejski Trybunał Praw Człowieka jest naruszanie praw obywatelskich poprzez umieszczanie oceny z religii na świadectwie szkolnym, lub wpisywanie kreski w...

16.06.2010

Jak przyspieszyć procesy karne?

Prawnicy

Po pierwsze, zbyt szeroko określono kognicję sądów w Polsce, przy czym co roku decyzją ustawodawcy kolejne kategorie spraw trafiają do właściwości sądów. Część tych spraw z pewnością powinna być...

15.06.2010

Arbitraż szybki i tani, ale jeszcze mało popularny

Prawnicy

Prostsza procedura postępowania, niższe i przewidywalne z góry koszty, jednoinstancyjność i szybkość postępowania. Rozprawy odbywają się w kameralnej atmosferze. Arbitraż jest dyskretny, postępowanie...

11.06.2010

Irena Lipowicz nowym rzecznikiem praw obywatelskich

Prawnicy

Rekomendowana przez PO prof. Irena Lipowicz została powołana 10 czerwca br. przez Sejm na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Zgodnie z konstytucją, rzecznika praw obywatelskich powołuje Sejm za...

11.06.2010

Stereotypy w edukacji. Co na to prawnicy?

Prawnicy

Komisja Europejska przedstawiła nową analizę dotyczącą kwestii równouprawnienia płci w edukacji w krajach Europy. Pokazuje ono, że płeć jest nadal istotnym czynnikiem przy wyborze studiów i osiąganiu...

10.06.2010

Wymiar sprawiedliwości wciąż czeka na reformy

Prawnicy

O wymiarze sprawiedliwości zwykło się mówić albo dobrze, albo wcale, pomijając oczywiście tablomedialne doniesienia. Przyświeca temu założenie, że krytyka funkcjonowania sądownictwa nie służy jego...

09.06.2010

Urząd RPO nie dla prawnika?

Prawnicy

Rzecznik praw obywatelskich nie powinien być prawnikiem - twierdzi Zofia Romaszewska, kandydująca z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na ten urząd. Zdaniem kandydatki ta funkcja powinna być pełniona...

08.06.2010

Fryderyk Zoll: Brak spójnej koncepcji edukacji prawniczej

Prawnicy

System edukacji prawniczej w Polsce znajduje się ciągle w okresie przejściowym. Udało się osiągnąć bardzo wiele pozytywnych rezultatów, a polscy studenci wyjeżdżający za granicę oceniani są często...

04.06.2010

Szef KRS krytycznie o propozycjach zmian w sądownictwie

Prawnicy

Naszym obowiązkiem jest wyrażanie i popieranie słusznych postulatów środowiska. Formy zgłaszania postulatów mogą być różne, byleby mieściły się w granicach prawa i obowiązującej sędziów etyki oraz...

01.06.2010