SN: kaucja przyjęta, aresztowany wychodzi na wolność

Aresztowany jest zwalniany nie po fizycznej wpłacie poręczenia majątkowego, ale po protokolarnym przyjęciu go przez sąd i pouczeniu osoby wpłacającej, że kaucja przepada, jeśli po wyjściu na wolność...

25.02.2016

Strasburg: nie naruszono standardów w sprawie Rywina

Europejski Trybunał Praw Człowieka nie dopatrzył się naruszenia praw gwarantowanych Konwencją w odniesieniu do któregokolwiek z zarzutów podniesionych przez Lwa Rywina. Zarówno tych dotyczących...

21.02.2016

SN: bezprawne pochówki, ale ekshumacji nie będzie

W grobie rodzinnym pochowano bezprawnie trzy osoby, które jednak nie będą ekshumowane - stwierdził Sąd Najwyższy i uchylił wyrok, aby Sąd Apelacyjny zbadał inne okoliczności prawa do grobu.

21.02.2016

NSA: GIODO nie może oceniać oświadczeń o apostazji

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie ma kompetencji do oceny oświadczeń o wystąpieniu z Kościoła, apostazja jest bowiem dokonywana w świetle prawa kościelnego - orzekł w piątek Naczelny...

19.02.2016

NSA: powiat nie jest stroną we własnej sprawie

Powiat nie ma legitymacji procesowej w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania od siebie samego za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną, która stała się jego własnością, jeżeli decyzję...

18.02.2016

UOKiK: 45 nowych ważnych dla konsumentów wyroków

Naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez towarzystwa ubezpieczeniowe, banki i dewelopera a także ograniczenia konkurencji przez właściciela sieci restauracji czy dystrybutora energii...

15.02.2016