SN: świadczenie przedemerytalne dla poborowego z PRL

Mężczyzna, który odbył służbę wojskową w PRL i wrócił do macierzystego zakładu pracy w ciągu 30 dni od jej zakończenia ma prawo traktować okres odbywania tej służby tak samo jak gdyby stale pracował...

15.07.2016

WSA: zawieszenie pracy baru z powodu zatrucia

Podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych. Brud w kuchni może być przyczyną zawieszenia działalności gastronomicznej - orzekł Wojewódzki Sąd...

13.07.2016

SN: uniewinnienia w tzw. „aferze mapowej" prawomocne

Prawomocne są już uniewinnienia oskarżonych w głównym wątku tzw. afery mapowej przy organizacji wykonania map dla wojska według wymogów NATO. W poniedziałek Sąd Najwyższy oddalił apelację prokuratury...

11.07.2016

SN: zbycie to nie to samo co sprzedaż

Zbycie nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie obejmuje utraty prawa własności działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne - orzekł...

10.07.2016

SN: prawidłowe odstąpienie od umowy

Po wygaśnięciu umownego prawa odstąpienia od umowy stosuje się prawo odstąpienia wynikające z kodeksu cywilnego. Zapisy umowy nie wykluczają kar za opóźnienie z ustawy - orzekł Sąd Najwyższy.

09.07.2016

SN: udziały w spółce to majątek wspólny małżonków

Udziały w spółce należą do majątku wspólnego małżonków , jeśli zostały nabyte z tego majątku - orzekł Sąd Najwyższy w uchwale i dodał, że zastosowanie mają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

08.07.2016
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski