SN: przyczyna wypowiedzenia przyszła, ale pewna

Dopuszczalna jest przyszła przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę, o ile ma nastąpić w nieodległym terminie - stwierdził Sąd Najwyższy, uchylając wyroki dwóch instancji w sprawie zwolnionego prezesa...

16.08.2016

SN: dziennikarz może opisać nieprawomocny wyrok

Prawem wolnej prasy jest stawianie pytań, jak uczynili pozwani, a także informowanie o wyrokach sądowych, nawet jeśli nie są prawomocne. Sądy nie mogą nakładać kagańca na dziennikarzy - stwierdził...

12.08.2016

WSA: odszkodowanie dla pasażera w razie choroby pilota

Choroba pilota jest okolicznością związaną z normalną działalnością przewoźnika lotniczego. Jest to ryzyko, jakie ponosi pracodawca prowadzący działalność gospodarczą - orzekł Wojewódzki Sąd...

11.08.2016

SN: niewidomy utracił prawo do terapii warsztatowej

Jeśli niepełnosprawny nie osiąga pozytywnych wyników w terapii warsztatowej, to może być skreślony z listy. Taka osoba nie ma roszczenia o powrót na terapię, gdyż ustał poprzedni stosunek prawny i...

10.08.2016

SN: mniejszy zasiłek chorobowy dyrektora

W czasie choroby członka zarządu spółki wypłaca mu się zasiłek, który nie uwzględnia otrzymanych przez niego premii i nagród - orzekł Sąd Najwyższy oddalając kasację dyrektora żądającego wypłaty...

05.08.2016
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski