Kwiatkowski: rozdzielić funkcje prokuratorów

Trzeba rozdzielić funkcję prokuratorów dochodzeniowych od prokuratorów sądowych, czyli tych, którzy prowadzą śledztwa od tych, którzy podejmują ostateczną decyzję. Nieprawidłową rzeczą jest, że ten...

24.01.2012

Przewodniczący nie powinien być ozdobnikiem

Sędzia przewodniczący wydziału powinien czuwać nad tym, czy sędziowie sprawozdawcy na bieżąco podejmują decyzje. I powinien przeprowadzać rozmowy dyscyplinujące z tymi sędziami, którzy bez przyczyny...

24.01.2012

Dr Adam Bodnar: głos oburzonego

Jestem oburzony, kiedy dowiaduję się, że przy sporządzaniu wyroków powszechnie stosuje się technikę kopiuj-wklej. Jestem oburzony, kiedy polska Temida unika podejmowania merytorycznych decyzji....

23.01.2012

Jak walczyć z sądową biurokracją

Najwyższy czas wprowadzić do sądowego zaplecza więcej współczesności, zainwestować w sprzęt ułatwiający prowadzenie akt i usprawnić biurokratyczną pracę. Należałoby częściej korzystać z pomocy...

22.01.2012

Nie należy dzielić adwokatów na starych i młodych

Według szczecińskiego adwokata Piotra Dobrołowicza szermowanie podziałem adwokatury na starą i nową, starszą i młodszą niesie za sobą negatywne konotacje. Utrwala środowiskowe odczucia o dwóch...

20.01.2012

Gowin: prawa nabyte nie są zagrożone

Zapisany w Konstytucji RP stan spoczynku sędziów, jak również zasada ochrony praw nabytych, nie są i nigdy nie były zagrożone mówi minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. - Stan spoczynku nie jest...

19.01.2012