Adwokaci boją się konkurencji radców

Minister Gowin będzie dążył do zrównania w uprawnieniach radców prawnych i adwokatów. Adwokaci katowiccy i przedstawiciele mniejszych ośrodków odpowiadają: niemożliwe. Radcowie tłumaczą: rozdzielenie...

02.02.2012

Prok.Seremet: obmawiam się rozpadu systemu

Prokurator generalny Andrzej Seremet podziela zaniepokojenie środowiska w kontekście ewentualnych zmian przepisów o stanie spoczynku sędziów i prokuratorów. - Będę bronił dotychczasowych uregulowań....

01.02.2012

Eksperci UE: Pakt fiskalny, to początek drogi

Zaakceptowanie przez 25 krajów UE Paktu fiskalnego, to dopiero początek procesu uzdrowienia mechanizmów ekonomicznych strefy euro, i nie tylko. Teraz trzeba czekać na ratyfikację paktu przez 12 z 17...

01.02.2012

Przedsiębiorcy proponują dzielenie się pracą

Work sharing, czyli dzielenie się pracą, formę organizacji pracy polegającą na redukcji czasu pracy, stosowaną jako alternatywę dla zwolnień pracowników w sytuacji przejściowych trudności pracodawcy...

01.02.2012

Sądy dyscyplinarne prokuratorów są niekonstytucyjne

Wymiar sprawiedliwości należy do kompetencji sądów powszechnych, a nie do sądów dyscyplinarnych. Jeśli prokuratorzy chcą uzyskać więcej niezależności, to muszą mieć większą odpowiedzialność i...

29.01.2012

UKE: profesjonalna wymiana warty

W tych dniach następuje zmiana na ważnym urzędzie w systemie administracji publicznej. Zmienia się szef, a właściwie szefowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dotychczasową prezes Annę Streżyńską,...

29.01.2012

Street lawyers nam nie zagrażają

W Polsce występuje niska rynkowa penetracja usług typu street lawyers, a zgłaszany na nie popyt był, i jest, niski lub malejący czy wręcz chwilowy lub przemijający, szczególnie wśród konsumentów i...

29.01.2012

Adwokaci: brak precyzji w umowie ACTA

Śląscy Adwokaci wyrażają zaniepokojenie w związku z podpisaniem przez Polskę umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi ACTA.

28.01.2012