- Przygotowywane przez Ministerstwo Gospodarki rozwiązania zdecydowanie zwiększą bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce. Będą temu służyć m.in. Centralna Informacja i Rejestracja Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz nowelizacja ustawy o Biurach Informacji Gospodarczej - powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas debaty "Sprawdź bo stracisz!", która odbyła się 8 maja br. w Warszawie w ramach I Forum Funduszy Europejskich.

I Forum Funduszy Europejskich - 9 maja 2008 r.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda, działalność ośrodków zajmujących się informacją gospodarczą jest istotna nie tylko dla instytucji kredytowych i finansowych, ale także dla przedsiębiorców. - Planowane utworzenie bazy - Centralnej Informacji i Rejestracji Ewidencji Działalności Gospodarczej - będzie kluczowym elementem nie tylko realizacji idei tzw. "Zero Okienka" ale także systemu zwiększonego bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - poinformował.
CIiREDG będzie nie tylko rejestrem firm, ale także źródłem informacji. - Z jej danych będzie mogła skorzystać każda firma i osoba poszukująca wiedzy o przedsiębiorcach, kontrahentach lub klientach - powiedział wiceminister Szejnfeld.

I Forum Funduszy Europejskich - 9 maja 2008 r.

Wiceminister przypomniał, że Ministerstwo Gospodarki pracuje również nad nowelizacją ustawy o Biurach Informacji Gospodarczej (BIG). - Chcemy poszerzyć listę podmiotów, które będą mogły uczestniczyć w wymianie informacji. Proponowane przez nas zmiany są korzystnie oceniane przez instytucje rynku finansowego - powiedział. Poszerzony będzie także zakres informacji, którymi dysponują dziś BIG-i, oraz wymiana tych informacji z Biurami Informacji Kredytowej. - Stworzymy też możliwość wymiany informacji między polskimi BIG-ami a ich odpowiednikami w UE. W ten sposób włączymy się w europejski system bezpieczeństwa - dodał.

Od lewej: Andrzej Wolski, Bożena Lublińska-Kasprzak, Adam Szejnfeld

Także Bożena Lubińska-Kasprzak, wiceprezes PARP, podkreślała znaczenie dostępu do rzetelnych informacji gospodarczych. - Od tego zależy czy przedsiębiorca będzie podejmował korzystne dla swojej firmy decyzje - powiedziała. Z kolei Andrzej Wolski, wiceprezes Związku Banków Polskich, zauważył, że otwarty systemu informacyjny usprawni funkcjonowanie instytucji finansowych.

Panel dyskusyjny "Sprawdź bo stracisz! - czyli wiarygodna informacja gospodarcza wsparciem procesów rozwoju" był częścią seminarium "Pieniądz robi pieniądz… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania funduszy europejskich" zorganizowanego przez Związek Banków Polskich. Udział w nim wzięli m.in.: Waldemar Rogowski - Biuro Informacji Kredytowej, Mariusz Hildebrand - Biuro Informacji Gospodarczej, Dariusz Kozłowski - Centrum Prawa Bankowego, Anna Forin - PARP, Michał Polański - PARP, Janusz Grobicki - miesięcznik "Bank".
Seminarium odbyło się w ramach I Forum Funduszy Europejskich zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Gospodarki