Sejm: wpis do rejestru zabytków z ograniczeniami

Stworzenie Listy Skarbów Dziedzictwa dla cennych zabytków ruchomych zakłada m.in. nowela ustawy o zabytkach, do której w piątek Sejm wprowadził kilka senackich poprawek. Umożliwiają one m.in. wpis do...

10.07.2015

Sejm uchwalił nowelę ustawy o Funduszu Kolejowym

Dofinansowanie w wysokości 100 mln zł rocznie na zakup, modernizację i naprawy taboru kolejowego trafi do województw w latach 2016-2020, zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowela ustawy o Funduszu...

10.07.2015

Sejm za e-usługami dla kierowców

Możliwość sprawdzenia online informacji o punktach karnych czy badaniach technicznych pojazdów przewiduje nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, przyjęta w piątek przez Sejm.

10.07.2015

Sejm zmienił ustawę o wspólnotach gruntowych

Przekształcenie wspólnot gruntowych we współwłasność pozwoli na zakładanie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości i ułatwi ich sprzedaż, zakłada znowelizowana w piątek przez Sejm ustawa o...

10.07.2015

Nowela ustawy ma ułatwić interwencje na rynku rybnym

Uproszczenie mechanizmu interwencji na rynku rybnym zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowela ustawy o organizacji rynku rybnego. Ma się to przyczynić do zwiększenia stabilności rynku oraz wzrostu...

10.07.2015

Ustawa uchwalona, asesor wróci do sądu

Sejm uchwalił w piątek przedłożoną przez prezydenta nowelizację ustawy o ustroju sądów przywracającą w sądach powszechnych instytucję asesora sędziowskiego, nieobecnego tam od 2009 r., w wyniku...

10.07.2015

Bezpłatna pomoc prawna także dla cudzoziemców

Od 2016 roku cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej, a także ten, który otrzyma negatywną decyzję, będzie miał prawo do bezpłatnej pomocy prawnej - to jedno z głównych...

10.07.2015

Ustawa umożliwi wsparcie dla sektora rybackiego

Sposób przyznawania pomocy finansowej dla rybołówstwa ze środków unijnych reguluje ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i...

10.07.2015

Watykan: w sobotę rusza proces abp. Wesołowskiego

Przed trybunałem Państwa Watykańskiego rozpocznie się w sobotę proces karny byłego nuncjusza na Dominikanie, byłego arcybiskupa Józefa Wesołowskiego, oskarżonego o pedofilię i posiadanie materiałów z...

10.07.2015

W izbach komorniczych będą rzecznicy dyscyplinarni

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka w rekordowym tempie zakończyła prace nad nowelizacją Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Najważniejsza zmiana to powołanie rzeczników...

10.07.2015

Sejm: komisje przyjęły projekt o uzgodnieniu płci

Uproszczenie formalnych procedur osobom, których tożsamość płciowa różni się od ich płci metrykalnej, to główny cel ustawy o uzgodnieniu płci. Komisje zdrowia oraz sprawiedliwości i praw człowieka...

09.07.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski