Specjalna ustawa umożliwi wydawanie pieniędzy z UE

Podstawą do wdrażania programów współfinansowanych z pieniędzy unijnych na lata 2014-2020 ma być ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, który w czwartek przyjął rząd....

08.05.2014

UE: wyższe sankcje za fałszowanie euro

Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę w sprawie zaostrzenia przepisów prawa karnego dla osób, które dopuściły się fałszowania waluty euro. Dyrektywa ustanowiła zasady dotyczące definiowania...

08.05.2014

Rząd zatwierdził zmiany w filozofii karania

Przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów projekt nowelizacji Kodeksu karnego to najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 r. nowelizacja przepisów prawa karnego...

08.05.2014

Prezydent podpisał nowelizację Prawa atomowego

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek nowelizację Prawa atomowego, które wprowadza najnowsze europejskie rozwiązania prawne, w tym zasadę - zanieczyszczający płaci.

08.05.2014

Prof. Irena Lipowicz laureatką Nagrody Viadriny

Prawnicy

Tegoroczną laureatką Nagrody Viadriny za zasługi na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia została prof. Irena Lipowicz pełniąca funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Nagroda jest przyznawana przez...

08.05.2014

Nowa ustawa umożliwi podzielenie PGNiG?

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy, która umożliwi PGNiG automatyczne przeniesienie umów z odbiorcami końcowymi na wydzieloną z gazowego koncernu spółkę obrotu detalicznego.

08.05.2014

MS proponuje duże zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Spółki z o. o., które znajdą się w kłopotach, będą mogły emitować udziały - taki ma być skutek nowelizacji Kodeksu spółek handlowych przygotowanego w resorcie sprawiedliwości. Projekt założeń noweli...

08.05.2014

Rząd wraca do zmian w filozofii karania

Podczas czwartkowego posiedzenia rząd zajmie się m.in. projektem nowelizacji kodeksu karnego. Ma to być zmiana filozofii karania - zapowiadano tydzień temu, gdy ministrowie rozpoczęli prace nad tym...

08.05.2014