Rozmowy były również okazją do wymiany doświadczeń, celów i sposobów walki z przeszkodami wynikającymi z ekonomii krajów europejskich.

- Na naszym sztandarze widnieje hasło „Potrzebującym – pomoc”, które realizujemy poprzez naszą działalność pro bono – powiedział adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Zaznaczył również, że adwokatura zawsze żywo reaguje na tragedie losowe obywateli, a szczególna aktywność prospołeczna widoczna jest podczas katastrof masowych takich jak powodzie, wypadki górnicze czy komunikacyjne.

Adw. dr Monika Strus-Wołos, przewodnicząca Komisji ds. wizerunku zewnętrznego i działalności pro bono, podkreśliła, że udzielanie bezpłatnych porad prawnych jest tradycją polskiej palestry. Historia bezinteresowności udzielanej pomocy prawnej liczy 1006 lat. Sięga bowiem czasów króla Bolesława Wielkiego, kiedy to pełnomocnicy głowy państwa dbali o stan majątkowy wdów i sierot.

Dumą Komisji ds. wizerunku zewnętrznego i działalności pro bono jest organizowany od trzech lat projekt pod hasłem Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. Pani mec. Monika Strus-Wołos mówiła o problemach jakie stoją na drodze organizacyjnej oraz o ideach, które towarzyszą akcjom pro bono. Problemy, o których mowa, to przede wszystkim nałożony przez państwo podatek VAT, który muszą odprowadzać adwokaci od każdej udzielonej bezpłatnie pomocy prawnej oraz podatek dochodowy, który z kolei powinny odprowadzać osoby korzystające z takiej pomocy. Inną kwestią jest praca biurowo-administracyjna, która towarzyszy każdej z akcji jeżeli ma ona być przeprowadzona zgodnie z przepisami państwa. Do takich prac należy zaliczyć szczegółowe kwestionariusze, których wypełnianie jest nie tylko czasochłonne ale niesie w sobie zagrożenie złamania tajemnicy zawodowej. Polscy adwokaci uważają jednak, że warto stawić czoła trudnościom w imię idei. Adwokaci chcą nieść pomoc najuboższym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji np. ze względu na katastrofy spowodowane siłami wyższymi. Dzień Bezpłatnych porad Prawnych ma też walory edukacji społecznej. Polacy bowiem wciąż żyją w stereotypowym przekonaniu, że porada prawna jest przeznaczona dla ludzi bogatych. – Tymczasem porada prawna potrafi kosztować mniej niż wizyta u fryzjera – powiedziała przewodnicząca komisji.

Pani Mecenas wskazała również na wielkie zasługi w kwestii bezpłatnych porad prawnych adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, byłej prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, która zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Wypowiedzi adw. Andrzeja Zwary i adw. dr Moniki Strus-Wołos były dla gości możliwością zapoznania się z polską działalnością pro bono, by móc na jej przykładzie budować podobne formy działalności w swoich krajach. Wśród uczestników spotkania, Naczelna Rada Adwokacka gościła następujących przedstawicieli: Tamas Barabas z Węgier, Marianna Kosharovsky z Rosji, Raluca Simbotin z Rumunii, Monika Broskova ze Słowacji, Vitezslav Dohnal z Czech. Głównym organizatorem spotkania był Atanas Politov, przedstawiciel PILnet z Węgier. Organizacją spotkania w Warszawie zajęło się Centrum Pro Bono.