Zmiany wprowadzone do rozporządzenia umożliwiają wykorzystanie (od początku 2013 r.) całego zakresu 790-860 MHz oraz 1800 MHz (po pełnym zwolnieniu tych zakresów przez siły zbrojne) dla potrzeb sieci komórkowych w służbie ruchomej, co z kolei istotnie wpłynie na rozwój bezprzewodowego szerokopasmowego internetu na terytorium Polski (oznacza to wymierne korzyści dla użytkowników przez likwidację tzw. białych plam, czyli miejsc pozbawionych dostępu do internetu, a tym samym zwiększenie dostępności szerokopasmowego internetu na terenie kraju).
Zapewnią też udostępnienie nowego zakresu częstotliwości - 2.400-2.450 MHz - amatorskiej służbie satelitarnej, jako służbie drugiej ważności (częstotliwości z tego zakresu będzie można wykorzystać na potrzeby pierwszego polskiego satelity naukowego BRITE, który jest budowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN i Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN we współpracy z politechniką w Grazu oraz uniwersytetami w: Toronto, Montrealu i Wiedniu).
Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, przyjęte zmiany uwzględniają również postulaty krótkofalowców dotyczące używania radiostacji amatorskich w zakresach częstotliwości: 70,1-70,3 MHz oraz 3.400-3.410 MHz (wiele państw europejskich, np. Holandia, Niemcy Norwegia udostępniło radioamatorom takie zakresy częstotliwości).
Nowe regulacje wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.