Zarówno wytyczne Komitetu Praw Człowieka ONZ jak i orzecznictwo ETPCz zalecają zapewnienie prawa do...
Krzysztof Sobczak
15.06.2015
Liczba skarg na sędziów w ciągu ostatnich czterech lat wzrosła ponad stukrotnie. Przybywa też...
Krzysztof Sobczak
15.06.2015
Prawnicy
Wydawca gazety jest właścicielem autorskich praw majątkowych do poszczególnych wydań gazety jako...
Joanna Błeszyńska-Wysocka
14.06.2015
Przepisy pięciokrotnie podwyższające wysokość podatku od automatów do gier stanowią ograniczenie...
Krzysztof Sobczak
14.06.2015
25 czerwca minister sprawiedliwości Borys Budka spotka się z przedstawicielami adwokatury w sprawie...
Krzysztof Sobczak
14.06.2015
Rynek
Zniesienia roamingu to jeden z elementów wspólnego rynku telekomunikacyjnego, który był tematem...
Krzysztof Sobczak
14.06.2015
Największą niewiadomą w nowej procedurze karnej jest niezawisłość sędziowska - całe szczęście, że...
PAP
14.06.2015
Należy unikać upolityczniania prokuratury, ale chciałoby się móc reagować na niektóre bezkrytyczne...
PAP
14.06.2015
Prawnicy
Działający od jesieni zeszłego roku elektroniczny system obsługujący procedurę powoływania sędziów...
PAP
14.06.2015
Do objęcia pozostaje kilkanaście wakatów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury....
Marcin Krudysz
14.06.2015
Rynek
Karze ograniczenia wolności albo karze grzywny podlegać będzie osoba, która umieści reklamę...
Adam Żelewski
13.06.2015
Ponad 1200 osób uczestniczyło w szkoleniach, których celem jest wypracowanie praktycznych...
Krzysztof Sobczak
13.06.2015
Prawnicy
Adwokat. Nikt nie zrobi tego lepiej. Pod takim hasłem w internecie ruszyła kampania świadomościowa...
Krzysztof Sobczak
13.06.2015
Prawnicy
Sąd Najwyższy dopuścił możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną, także w sytuacji...
Krzysztof Sobczak
13.06.2015
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 11 czerwca uznał, iż warunki tymczasowego...
Katarzyna Warecka
13.06.2015
Ważne dla nas było, aby na dokumencie sygnowanym przez urzędnika państwowego było napisane, że...
PAP
13.06.2015
Przywrócenie udziału środowisk prawniczych i naukowych w wyłanianiu kandydatów na sędziów Trybunału...
PAP
13.06.2015
Notarialne pełnomocnictwa, testamenty, umowa partnerska, zmiana nazwiska to niektóre z formalności,...
PAP
13.06.2015
Notariusze mogą mieć tylko po jednej stronie internetowej. W dodatku wszystkie powinny być...
Krzysztof Sobczak
12.06.2015
Rynek
Ekstradycja, mimo że jest to instytucja niedoskonała, sformalizowana, w której duże znaczenie...
Krzysztof Sobczak
12.06.2015
Małą nowelę prawa autorskiego, która wydłuża do 70 lat ochronę praw do artystycznych wykonań...
PAP
12.06.2015
Sejm znowelizował ustawę o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany mają...
PAP
12.06.2015
Nie będzie obligatoryjnego ograniczenia praw rodzicielskich jednego z rodziców, nawet jeśli po...
PAP
12.06.2015
KNF będzie mogła odmówić zatwierdzenia umowy zrzeszającej banki spółdzielcze, jeśli naruszałaby ona...
PAP
12.06.2015
Głosami Demokratów i Republikanów Izba Reprezentantów USA odrzuciła w piątek ustawę, która była...
PAP
12.06.2015
Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych. Będą je nadal...
PAP
12.06.2015
W razie wykazania przez powoda, że jego pies został pogryziony przez psa takiej samej rasy jak...
Aleksandra Partyk
12.06.2015
Umożliwienie Służbie Więziennej prowadzenia centrali monitorowania systemu dozoru elektronicznego...
PAP
12.06.2015
Nagrywanie prac członków komisji wyborczych, klasyfikowanie głosów nieważnych i wprowadzanie...
PAP
12.06.2015
Premier Ewa Kopacz powiedziała w piątek, że czeka na opinię ministra sprawiedliwości Borysa Budki...
PAP
12.06.2015
Prawnicy