Sędziowie Maciej Nawacki i Wiesław Johann, jako wysocy funkcjonariusze publiczni powinni charakteryzować się znacznie większą odpornością na krytykę niż osoba prywatna, zwłaszcza w zdarzeniach związanych ze sprawowaniem przez nich tej funkcji - stwierdził sąd w Kętrzynie, odmawiając prokuraturze dostępu do danych osób wypowiadających się niepochlebnie o tych członkach KRS.
Krzysztof Sobczak
09.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Dubois i Stępiński: Zbrodnia doskonała w Pszczynie

Prawo karne Prawnicy Zawody medyczne
„Głupota jest matką zbrodni. Ale ojcowie są częstokroć genialni” - napisał Stanisław Jerzy Lec. Zbrodnia doskonała to zbrodnia przygotowana i przeprowadzona w sposób uniemożliwiający pociągniecie sprawcy do odpowiedzialności. Taką zbrodnię znakomicie opisał Friedrich Dürrenmatt w książce „Sędzia i jego kat”. Wszyscy wiedzą kto zabił niewinnego ale do końca książki nie wiadomo jak do sprawcy dobierze się sprawiedliwość.
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
09.11.2021
Prawo karne Prawnicy Zawody medyczne
Tylko nieco ponad 29 proc. kuratorów sądowych wyposażonych jest w służbowe telefony, za pomocą których kontaktować się z podopiecznymi poza wyznaczonymi dyżurami. Co gorsze, nadal są okręgi gdzie "służbówek" w ogóle nie ma - choćby w Częstochowie, Gorzowie, Koszalinie czy Nowym Sączu. A jak są to rzadko z dostępem do internetu.
Patrycja Rojek-Socha
09.11.2021
Wymiar sprawiedliwości
Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji, wniesione po wejściu w życie kpc, tj. po 6 listopada 2019 r., którego przedmiotem jest wynagrodzenie kuratora, rozpoznaje inny skład sądu pierwszej instancji. Także w sprawach, w których wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Do wynagrodzenia kuratora wlicza się VAT - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.11.2021
Prawnicy VAT Zmiany w k.p.c.

Sędziowie pokoju zajmą się alimentami, prawnicy mają wątpliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Sprawy rodzinne, a szczególnie te okołorozwodowe, charakteryzują się sporymi emocjami i często wiążą się z silnym konfliktem. Autorzy projektu dotyczącego sędziów pokoju chcą, by część z nich - dotyczącą alimentów - przekazać właśnie tym sędziom. Mieliby się też zająć niealimentacją. Prawnicy mają jednak spore wątpliwości, bo wiele z tych spraw wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w orzekaniu.
Patrycja Rojek-Socha
09.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

WSA: Trzeba udostępnić dokumenty z konkursu na stanowisko radcy prawnego

Samorząd terytorialny Prawnicy Administracja publiczna
Organ powinien udostępnić dokumenty, które zgromadził w związku z konkursem. W pewnym stopniu dotyczy to też dokumentów prywatnych. Informacje o kandydatach, w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze, stanowią bowiem informację publiczną. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Dorian Lesner
09.11.2021
Samorząd terytorialny Prawnicy Administracja publiczna
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w ogłoszonym w poniedziałek wyroku stwierdził, że Polska musi podjąć szybkie działania w celu rozwiązania problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. Przyjęte przez sędziów Trybunału jednogłośnie Orzeczenie stwierdza też, że na procedurę powoływania sędziów nadmierny wpływ mają władza ustawodawcza i wykonawcza.
Krzysztof Sobczak
08.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zmiana pojęcia "przemoc w rodzinie" na "przemoc domową" zapewni skupienie się na osobach, które je doświadczają, zasadne jest również objęcie tą definicją przemocy ekonomicznej i uznanie, za osobę stosującą przemoc byłego partnera lub męża, z którym pokrzywdzeni nie mieszkają - pisze w opinii do projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie RPO.
Patrycja Rojek-Socha
08.11.2021
Wymiar sprawiedliwości
Zapowiedź likwidacji Izby Dyscyplinarnej przykryła w ostatnim czasie temat oczyszczania sądów z "nowych" sędziów. Teraz jednak stanowisko w tej sprawie wydało Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP "Votum". W jego ocenie automatyzm w podejściu do sędziów i asesorów, w których powołaniu brała udział neoKRS, doprowadzi do bezprecedensowego paraliżu sądów.
Patrycja Rojek-Socha
08.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jeśli państwo zaciąga zobowiązania międzynarodowe, to musi je przestrzegać i nie może powoływać się na swoje prawo wewnętrzne, aby usprawiedliwić ich łamanie. Gdyby więc Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 6 Konwencji z ustawą zasadniczą, to z perspektywy ETPCz nie miałoby to większego znaczenia, nadal rozpatrywałby skargi dotyczące naruszeń wynikających z procedowania przez TK w niewłaściwych składach
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.11.2021
Prawnicy
Co roku kilkadziesiąt tysięcy skazanych nie stawia się do odbycia kary, mimo przesłanego wezwania. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić. W myśl proponowanych zmian przyszły osadzony zostanie zatrzymany przez policję i doprowadzony do aresztu śledczego. Jeśli nie będzie wiadomo gdzie jest - sąd zastosuje list gończy, a zaledwie 14 dni wystarczy do tego by uznał, że doszło do bezprawnego utrudniania wykonania kary.
Patrycja Rojek-Socha
06.11.2021
Wymiar sprawiedliwości
Medal Eropejskiej Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Parlament Europejski został w piątek wręczony prawnikom z Inicjatywy Wolne Sądy. - Stali się wyrzutem sumienia dla całego świata prawniczego a także dla polityków - powiedział w laudacji były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Z powodu pandemii ceremonia wręczenia nagrody za 2020 r. odbyła się dopiero teraz.
Krzysztof Sobczak
05.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Już mamy dwa porządki prawne w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
No to doczekaliśmy się tego, co było przewidywwane, gdy PiS zaczynał swoją "reformę" sądów, czyli funkcjonowanie dwóch porządków prawnych w jednym państwie. Informację o wyroku sądu należy więc już zaczynać czytać nie od jego sentencji, tylko od składu sądu. Bo to może mieć znaczenie dla tego orzeczenia i jego dalszych losów. Już ludzie dowiadują się, że ich wyroki są nieważne, a to dopiero czoło tej fali.
Krzysztof Sobczak
05.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kolejny sędzia Sądu Najwyższego z Izby Karnej Marek Motuk został wyłączony z rozpoznawania kasacji. Obrońcy wskazali, że zarzut wadliwego powołania na urząd sędziego dotyczy w takiej samej mierze sędziego sądu II instancji, jak i sędziego Sądu Najwyższego. I z tym argumentem zgodził się sąd. Gdy w składzie sądu znajdzie się osoba nieuprawniona do orzekania, wydane przez taki skład rozstrzygnięcia są obarczone wadą prawną - przypomina sędzia Wiesław Kozielewicz.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.11.2021
Prawo cywilne
Czy podstawą wznowienia postępowania może być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w trybie pytania prejudycjalnego, dotyczące takiego samego stosunku prawnego? - zapytał Sąd Okręgowy w Gliwicach. Zasugerował, że mimo braku wyraźnego przepisu można posłużyć się analogią, jak w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, co zapewni jednolitą wykładnię prawa unijnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.11.2021
Prawo cywilne
By orzekać w odchudzonym Sądzie Najwyższym sędziowie będą musieli uzyskać pozytywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa i pozytywną decyzję prezydenta o przydzieleniu stanowiska w jednej z dwóch izb. Co istotne odmowa orzekania z "nowymi" sędziami, wyłączania ich od udziału w sprawie, czy kwestionowanie ich orzeczeń ma być równoznaczne ze zrzeczeniem się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN, a nawet utraty możliwości orzekania.
Aleksandra Partyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
05.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trzyosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniami w sprawie konstytucyjności m.in. przepisów europejskich w zakresie, w jakim dopuszczają, aby sąd mógł kwestionować skuteczność uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przedstawiającej kandydata na urząd sędziego.
Krzysztof Sobczak
05.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, która oczekuje, że sędziowie kwestionujący status "nowych" sędziów, powinni odejść ze służby, stara się legitymizować także swój status prawny. Składając takie oświadczenie, broni osób znajdujących się w analogicznym co ona położeniu - piszą adwokaci Jacek Dubois i Krzysztof Stępiński.
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
05.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wniosek dotyczący podejmowania przez osoby związane m.in. z wymiarem sprawiedliwości, prokuraturą, służbami działań polegających na systemowym bezprawnym pozbawianiu w Polsce wolności tych, którzy mają inne poglądy polityczne czy np. etyczne, ma do końca roku trafić do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Stoją za nim trzej adwokaci Jacek Dubois, Roman Giertych oraz Mikołaj Pietrzak.
Patrycja Rojek-Socha
04.11.2021
Wymiar sprawiedliwości
Zarządzenie o zwrocie pozwu wniesionego przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną RP, z powodu braków formalnych doręcza się tym podmiotom - stanowi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. - Termin do wniesienia zażalenia na to zarządzenie biegnie od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem sporządzonym na żądanie - dodają sędziowie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.11.2021
Prawo cywilne
Konstytucja daje sędziom możliwość przejścia w stan spoczynku, ale nie przewiduje możliwości degradowania sędziów. Dlatego nowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym oceniam jako chęć pozbycia się "starych ", a przy okazji też części "nowych" sędziów - mówi dr hab. Piotr Prusinowski. I dodaje, że ponowna weryfikacja tych osób przez Krajową Radę Sądownictwa obrażałaby Prezydenta RP.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kancelaria Dentons doradzała Zhejiang XCC Group (XCC), chińskiemu producentowi i dystrybutorowi łożysk notowanemu na giełdzie w Szanghaju, przy transakcji nabycia FŁT Polska Sp. z o.o. od spółki Boryszew S.A. XCC nabyła 100 procent udziałów w kapitale zakładowym FŁT Polska wraz z udziałami w spółkach zależnych w Niemczech, Włoszech, Francji, Chinach i Stanach Zjednoczonych.
Patrycja Rojek-Socha
03.11.2021
Rynek
Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju od wiosny prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego. Został on powołany przez prezydenta po rozmowach z Pawłem Kukizem. Propozycja wprowadzenia instytucji sędziów pokoju do polskiego systemu sądownictwa to jeden ze sztandarowych projektów Kukiz'15. Według projektu mają oni orzekać w drobnych sprawach karnych i cywilnych.
Agnieszka Matłacz
03.11.2021
Wymiar sprawiedliwości

Pytanie do TSUE, czy KRS może decydować o użytecznosci sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wyrażanie zgody przez KRS na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego stwarza możliwość selekcji na zdatnych i niezdatnych do służby z uwagi na bliżej niezdefiniowany „interes wymiaru sprawiedliwości" - stwierdza Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. I dodaje, że może to kolidować z ich niezależnością i wpływać na takie kształtowanie orzecznictwa, by odpowiadało ono oczekiwaniom organu dokonującego tej kontroli.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Decyzjami Ministerstwa Sprawiedliwości do sądów poszły środki na nagrody dla pracowników sądowych, asystentów, specjalistów OZSS i kuratorów. Problem w tym, że resort przesłał też wytyczne jakie trzeba spełnić kryteria by je uzyskać. Jedna nich to 100 proc. frekwencja w październiku - kiedy to wielu pracowników sądów poszło na L4 w związku z trwającymi protestami i "rozkręcała się" czwarta fala koronawirusa.
Patrycja Rojek-Socha
03.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Ujawnienie w księdze wieczystej przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej dokonanym przed nowelizacją ustawy z 2019 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wymagało zgody właściciela nieruchomości. Ale tylko wtedy, gdy przewidziano ją w oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.11.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Marian Banaś i jego prawnicy poinformowali, że dysponują oświadczeniami osób, które miały być nakłanianie do składania nieprawdziwych zeznań, ale prokuratura nic nie robi. A gdyby oświadczył, że dysponuje dowodami, że prokuratura za czasów Platformy Obywatelskiej nakłaniała świadków do składania nieprawdziwych zeznań mających na celu fałszywe oskarżenie ważnego polityka PiS?
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
02.11.2021
Prokuratura
Za tydzień do Sejmu ma trafić projekt ustawy w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - poinformował wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki. Dodał, że będzie to całościowa, kolejna próba reformowania wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem od środy 3 listopada Komisja Europejska zacznie naliczać Polsce kary za niezawieszenie Izby.
Krzysztof Sobczak
01.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Propozycja nowelizacji kodeksu karnego prowadzi do istotnej zmiany instytucji tzw. małego świadka koronnego. Przewiduje bowiem uzależnienie możliwości zastosowania jej przez sąd od wniosku prokuratora. Uzasadnieniem ma być zunifikowanie funkcjonującego rozwiązania z instytucją nadzwyczajnego złagodzenia kary, ale w praktyce doprowadzi jedynie do jeszcze większej instrumentalizacji i nadużywania tego narzędzia.
Paweł Dziekański
01.11.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Wciąż niewielu z nas myśli o sporządzeniu testamentu. Często nie zdajemy sobie w ogóle sprawy, kto odziedziczy majątek po naszej śmierci i żyjemy w mylnym przekonaniu, że dobrze zabezpieczyliśmy interesy osób, na których nam zależy. Brakuje też świadomości na temat dziedziczenia długów, a instytucja zachowku powoduje czasem więcej szkody niż pożytku.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
01.11.2021
Prawo cywilne Prawnicy Domowe finanse
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski