Uroczysta premiera książki odbyła się 13 czerwca, w ramach projektu ODWAŻNI, który jest inicjatywą Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST. Wzięli w niej udział Rzeczniczka Praw Dziecka adwokatka Monika Horna-Cieślak, Martyna Wojciechowska, autorka książki Ewa Ruszkiewicz, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati oraz przedstawiciele organizacji wspierających osoby Głuche i słabosłyszące.

Patronat nad projektem ODWAŻNI objęli: Wolters Kluwer Polska, Naczelna Rada Adwokacka i Fundacja Adwokatury, a patronat medialny Prawo.pl.

Obejrzyj filmu>>

Jaki cel projektu?

Zadaniem projektu jest pokazać mocne strony oraz odwagę w codziennym życiu dzieci z niepełnosprawnościami oraz to, że niepełnosprawność nie powinna wpływać na ich poczucie własnej wartości, bo mimo niepełnosprawności są ważni.

W ramach projektu powstaje słowniczek pojęć znaków polskiego języka migowego ODWAŻNI MIGAJĄ, dział ODWAŻNI ŚPIEWAJĄ z piosenkami miganymi dla dzieci oraz dział ODWAŻNI CZYTAJĄ z wierszami oraz książkami przetłumaczonymi na polski język migowy. A pierwszą publikacją dostępną w ramach działu ODWAŻNI CZYTAJĄ jest książka: „Leśne sprawy Misia Adwokata”.

Równoległym celem projektu jest również przygotowanie dzieci zdrowych do kontaktów z dziećmi z różną niepełnosprawnością, począwszy od niepełnosprawności ruchowej, przez niepełnosprawność w obszarze zmysłów, po niepełnosprawność intelektualną.

- W tym projekcie zdecydowanie chodzi o pełną dostępność. W związku z tym, że język polski jest dla większości osób Głuchych językiem obcym, co wykazała także kontrola NIK dotycząca ustawy o języku migowym, to chcielibyśmy, żeby to, co jest w języku polskim, języku ojczystym każdego Polaka, było też w języku ojczystym każdej Głuchej osoby. A co najważniejsze, żeby tłumaczem była Głucha osoba, dla której polski język migowy jest językiem naturalnym. Wybór preferencji co do polskiego języka migowego jako pierwszego dotyczy w szczególności tych osób Głuchych, które albo takimi się urodziły albo mają też Głuchych rodziców - mówi Olgierd Kosiba, prezes zarządu Towarzystwa GEST.

Wyjaśnia, że materiał filmowy, który został nagrany, będzie udostępniany zarówno na kanale adwokatów - youtubowym, jak również na stronie odwazni.org. - Będzie to ogólnie dostępna publikacja w wersji wideo - tzw. signbook, czyli książka w języku migowym, książka ze znakami - dodaje.

Czytaj: Niedźwiedzica adwokatka/ekolożka z patronatem RPD >>

Po misiowym adwokacie czas na adwokatkę misie

- Chcemy dotrzeć z naszą akcją także do dzieci niesłyszących, niedosłyszących oraz dzieci z innymi niepełnosprawnościami. Film, który stworzyło Towarzystwo GEST, na podstawie bajki o Misiu Adwokacie, dociera do najmłodszych trzema kanałami komunikacji: fonicznym do dzieci słyszących, migowym - do dzieci, dla których polski język migowy jest pierwszym językiem oraz tekstowym, dla dzieci, które nie słyszą, ale nie znają polskiego języka migowego - mówi adwokatka Agnieszka Rosati, koordynatorka akcji Bajeczni Adwokacki, odpowiedzialna za projekt tłumaczenia bajki na PJM.

Dodaje, że "Leśne sprawy Misia Adwokata" zostały przetłumaczone przez Panią Katarzynę Fediuk, Głuchą tłumaczkę, która jest natywnym użytkownikiem polskiego języka migowego (PJM), we współpracy ze słyszącą tłumaczką Panią Sandrą Ren.

- Rozpoczęliśmy prace nad tłumaczeniem bajki "Leśne sprawy Misi Adwokatki" na polski język migowy, więc na razie koncentrujemy się na nowej bohaterce oraz na trwającej w czerwcu drugiej edycji "Bajeczni Adwokaci" - dodaje mec. Rosati.

Jak to z misiami było?

Bohaterem pierwszej odsłony książki jest Miś Adwokat, który pomaga w trudnych sprawach mieszkańcom lasu. Głównym wątkiem bajki są kłopoty, w jakie wpada niesłusznie oskarżony Wilk. Przyjaciele Wilka zwracają się o pomoc do Misia, który niczym superbohater w todze rusza na ratunek. Podczas lektury bajki dzieci dowiadują się, że adwokat zajmuje się nie tylko obroną uwięzionych. Pomoc ze strony Misia Adwokata otrzymała m.in sarenka, która wpadła w sidła kłusowników i dzięki pomocy Misia dowiedziała się, jakie prawa przysługują jej jako ofierze. Książka uczy dzieci, że nie można nikogo oceniać po wyglądzie, fałszywie oskarżać o rzeczy, których nie zrobił. Pokazuje, co czuje osoba fałszywie oskarżona lub niesprawiedliwie oceniona. Uczy także dzieci, że gdy potrzebujemy pomocy, warto się po nią zwrócić np. do przyjaciół.

Jak informuje NRA, akcja w 2023 r. cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 1600 adwokatek, adwokatów, aplikantek i aplikantów adwokackich, którzy odwiedzili 5 tysięcy placówek edukacyjnych. O Misiu Adwokacie usłyszało 120 tysięcy dzieci w całej Polsce. Lekcje pełne były niespodzianek, dzieci mogły przymierzać adwokacką togę, brać udział w quizie wiedzy i konkursie plastycznym. Adwokaci przygotowywali prezentacje multimedialne i przynosili rekwizyty, w tym wspomnianą adwokacką togę, by jak najbardziej uatrakcyjnić lekcje. Spotkania z Bajecznymi Adwokatami odbywały się także w prawdziwym lesie - na przykład w leśnym przedszkolu „Cuda na kiju” w warszawskim Wawrze - a Miś Adwokat zawędrował aż do Polskiej Szkoły im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, gdzie spotkał się z 1-szo, 2-go i 3-cio klasistami. Przed udaniem się na zajęcia z dziećmi adwokaci otrzymywali instrukcję oraz cenne wskazówki m.in. o tym, jak „aktywnie czytać”.

Dzieci reagowały żywo na historię o Wilku, który popada w kłopoty, z których wyciąga go Miś Adwokat. Ale zadawały także zaskakujące pytania: „Czy adwokat zajmuje się adwokacją?”, „czy w todze można pójść na Wigilię?”, „czy toga może być różowa?” Akcja, którą koordynowała Komisja Wizerunku przy NRA, zakończyła się po miesiącu, ale adwokaci i aplikanci z własnej inicjatywy lub na prośbę przedszkoli i szkół nadal odwiedzają placówki czytając książkę i odpowiadając na pytania, o to kim jest i czym zajmuje się adwokat.

Obecnie trwa II edycja akcji "Bajeczni adwokaci" - opiera się na książce „Misia Adwokatka, czyli guma do żucia w mrowisku, wysypisko pod hotelikiem i kradzież jeziora”. Bohaterką tym razem jest Niedźwiedzica Polarna, która przyjechała z Arktyki na studia prawnicze i została w Lesie na stałe, by prowadzić swoją kancelarię adwokacką. Jej najlepszym przyjacielem jest znany nam już Miś Adwokat.

Misia, oprócz bycia adwokatką, zajmuje się także ekologią, która jest bliska jej sercu. W jej rodzinnej Arktyce na skutek ocieplenia klimatu topnieją lodowce, a niedźwiedzie polarne są zagrożone z powodu coraz mniejszej ilości pożywienia. Ekologiczne problemy dotykają także mieszkańców bajkowego lasu. Misia Adwokatka uczy nie tylko tego, jak wygląda rozprawa w sądzie, ale także jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego. Lektura książki pokazuje dzieciom jak ważna jest przyjaźń, porozumienie i zgoda.

Mec. Agnieszka Rosati, pytana o kolejną edycje podkreśla, że członkowie Komisji Wizerunki NRA mają głowy pełne pomysłów. - Nie wykluczamy kolejnej odsłony akcji - dodaje.