Nowy Rok to tradycyjnie początek obowiązywania wielu zmian w przepisach. Ich znaczna część znów...
Jan Górski
24.12.2021
Od marca czeka na rozpatrzenie przez Sejm senacki projekt w sprawie odszkodowań i zadośćuczynień od państwa za niewątpliwie niesłuszny zarzut lub oskarżenie. Dotąd nie nadano mu nawet numeru druku sejmowego, jest analizowany przez sejmowych prawników, a marszałek zwraca uwagę, że wprowadzenie takiej regulacji byłoby kosztowne dla państwa.
Krzysztof Sobczak
24.12.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Nie milkną echa uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, w której wskazano, że udział sędziego, z wykorzystaniem swojego statusu, w akcjach charytatywnych jest niedopuszczalny ze względów etycznych. Sędziowie widzą w tym głębsze dno i próbę ograniczania ich prospołecznej działalności. I podkreślają, że też są obywatelami więc biorą udział w wielu zbiórkach i akcjach, choćby Hot16Challenge do której namawiał prezydent.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
24.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wieloletnia batalia obrońców praw zwierząt o prawa karpi zaczyna skutkować. W 2021 roku liczba sieci handlowych, które oferowały w sprzedaży żywe ryby spadła niemal do zera. Niestety nadal jest sporo fanów "karpia z wanny" - a z pomocą przychodzą im sprzedawcy z bazarów i targowisk. Prawnicy uważają, że trzeba to uciąć raz, a dobrze - przepisem zakazującym sprzedaży żywych ryb.
Patrycja Rojek-Socha
24.12.2021
Prawo karne Środowisko
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro postanowił skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją unijnego rozporządzenia w sprawie mechanizmu wiążącego dostęp do funduszy z praworządnością. I podkreślił, że jego resort i Solidarna Polska były zdecydowanie przeciwko zgodzie na przyjęcie tego mechanizmu, które zaakceptował premier Mateusz Morawiecki.
Krzysztof Sobczak
23.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o rozpatrzenie pytań prawnych dotyczących sędziów delegowanych do sądów rozpoznających sprawy cywilne. Chodzi o to, że z rzecznictwa TSUE wynika, że w okresie delegowania sędziowie ci nie są objęci gwarancjami niezawisłości i bezstronności, jak to określono w odniesieniu do sędziów orzekających w postępowaniu karnym.
Krzysztof Sobczak
23.12.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Kolejny apel o punktowanie glos i prawniczych komentarzy

Prawnicy Szkolnictwo wyższe Poprawmy prawo
Glosy i komentarze powinny być punktowane, a co za tym idzie, brane pod uwagę przy ewaluacji działalności naukowej - ten argument wraca m.in. z uwagą, że takie publikacje ma na koncie m.in. sam minister nauki. O punktowanie glos i komentarzy upominał się już rzecznik praw obywatelskich i jak dowiaduje się Prawo.pl, do tematu wróci on po nowym roku.
Monika Sewastianowicz
23.12.2021
Prawnicy Szkolnictwo wyższe Poprawmy prawo

SN: Wytyk sędziowski niezwłocznie po złożeniu wyjaśnień

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sąd odwoławczy, stwierdzając przy rozpoznaniu sprawy oczywistą obrazę przepisów, poucza sędziego, asesora sądowego, wchodzących w skład sądu orzekającego o możliwości złożenia na piśmie wyjaśnień w dniu wydania orzeczenia. Postanowienie zawierające wytknięcie uchybienia powinno być wydane niezwłocznie po złożeniu wyjaśnień lub upływie terminu do ich złożenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.12.2021
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sprawa 13 osób pośredniczących w załatwieniu pracy kobietom we Włoszech wraca do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, bo Sąd Najwyższy dopatrzył się rażących błędów w postępowaniu karnym. Oskarżeni odpowiadają za handel ludźmi, ale SN uznał, że sąd nie wyjaśnił różnicy między wyzyskiem ekonomicznym i pośrednictwem a handlem ludźmi. A stan bezradności ocenił ze względu na nieznajomość języka włoskiego przez ofiary.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.12.2021
Prawo karne Prawo pracy
Rolą samorządu jest przygotowanie adwokatów na wyzwania związane z nowymi technologiami i to zarówno w zakresie edukacji, jak i używania infrastruktury do komunikacji z sądami. Ważne jest też cyberbezpieczeństwo. Dbając o klientów, powinniśmy zadbać o jak najlepszą ochronę tajemnicy adwokackiej i obrończej, także w tym obszarze.
Patrycja Rojek-Socha
23.12.2021
Prawnicy Nowe technologie
Prezydent wyposażony jest w różne szczególne uprawnienia, w tym prawo zawetowania ustawy uchwalonej w Sejmie. Sejm natomiast może głosować nad odrzuceniem weta, choć nie zawsze decyduje się powrócić do procedowania w sprawie takiej ustawy. Wtedy po prostu zawetowany akt nie wchodzi w życie. Co Andrzej Duda postanowi w sprawie Lex TVN?
Aleksandra Partyk
22.12.2021
Prawnicy Administracja publiczna
Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu procedury przeciwnaruszeniowej wobec Polski. Chodzi o dwa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające nadrzędność polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Komisja stwierdziła jednocześnie, że polski TK nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy prawa.
Krzysztof Sobczak
22.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W Polsce sędziowie muszą zajmować się licznymi sprawami, nie mają jednak zespołu osób, które stale by ich wspierały w tej pracy. Z tego powodu sędziowie często nie mają czasu, by zagłębiać się w trudnych problemach, mimo że wielu chętnie przeczytałoby monografię na dany temat - podkreśla dr Agnieszka Damasiewicz.
Aleksandra Partyk
22.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Polscy prawnicy coraz częściej występują przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W sumie począwszy od 1994 r. do 2021 było ich już 714, a tylko w ostatnim roku, i to mimo pandemii, liczba ta wzrosła o 38 pełnomocników. Rekordzistką jest adwokat Monika Gąsiorowska z Warszawy, która w 65 sprawach reprezentowała swoich klientów przed Trybunałem w Strasburgu.
Patrycja Rojek-Socha
22.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zawód doradcy podatkowego regulowany jest w 11 państwach UE, 16 krajów nie wyodrębniło go na razie, ale proces certyfikacji uprawnień powoli zaczyna się tworzyć. Zdaniem ekspertów, w Polsce można pójść wzorem niemieckim i rozważyć przyznanie przywilejów firmom obsługiwanym przez doradców. Są też pomysły dopuszczenia doradców do orzekania w sądach administracyjnych.
Wiesława Moczydłowska
22.12.2021
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Naczelna Rada Adwokacka zmierza do informatyzowania Adwokatury, a jednym z rozwiązań mają być skrzynki mailowe do kontaktów służbowych, w tym z sądami. Mają się one znajdować na serwerach samorządowych, by zapewnić bezpieczeństwo tajemnicy adwokackiej czy obrończej. Jednak o ile sam pomysł skrzynek samorządowych sądom się podoba, to obawiają się problemów z e-doręczeniami.
Patrycja Rojek-Socha
22.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trwa przesłuchiwanie świadków w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie prokurator Anny K. z Częstochowy. Odpowiada ona dyscyplinarnie za niedozwoloną ingerencję w sprawę karną syna koleżanki będącej także prokuratorem. Wcześniej został jej uchylony immunitet i może rozpocząć się proces karny w tej sprawie przed sądem powszechnym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kontrolowanie telefonu adwokata budzi podejrzenia o działania naruszające tajemnicę adwokacką lub obrończą, które w demokratycznym państwie prawnym stanowią nienaruszalną świętość, gwarantując prawidłowe funkcjonowanie państwa i wymiaru sprawiedliwości - twierdzi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysław Rosati, odnosząc się do doniesień medialnych o inwigilacji adwokata Romana Giertycha.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.12.2021
Prawnicy
Prokuratura Krajowa informuje, że zakończyła już realizację projektu informatycznego „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa, i wdrożyła system informatyczny PROK-SYS. To ten sam, który - jak pisało Prawo.pl - przyblokował prokuraturę.
Patrycja Rojek-Socha
21.12.2021
Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Krzysztof Krygielski został we wtorek odwołany przez ministra sprawiedliwości z funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. To reakcja na wydane przez niego dzień wcześniej zarządzenie o dopuszczeniu do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna, które po kilku godzinach zostało uchylone przez powołanego ponownie na stanowisko prezesa sądu Macieja Nawackiego.
Krzysztof Sobczak
21.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zmuszanie więźnia do zachowania milczenia na "spacerniaku" i zakaz odzywania się do innych współwięźniów stanowiły nieludzkie i poniżające traktowanie sprzeczne z art. 3 Konwencji o prawach człowieka - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał konsekwentnie realizuje dyrektywę, zgodnie z którą osadzeni w dalszym ciągu korzystają ze wszystkich praw i wolności podstawowych.
Katarzyna Warecka
21.12.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze - Minister Finansów ma zastrzeżenia do projektu nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Wskazuje przy tym m.in., że w budżecie na 2022 r. nie zabezpieczono środków na pokrycie skutków proponowanych zmian i pyta o konkretne rozwiązania, choćby o uzasadnienie zwiększenia dodatku za pracę w terenie, czy ryczałt na dojazdy.
Patrycja Rojek-Socha
21.12.2021
Wymiar sprawiedliwości
Trzej nowi sędziowie Sądu Najwyższego stwierdzili, że nie może w nim orzekać sędzia, który nominację sędziowską do sądu wojewódzkiego otrzymał od Rady Państwa kilkadziesiąt lat temu. Ten neokaeresowy skład, odwracając po mistrzowsku kota ogonem, powołał się na test niezależności i niezawisłości wypracowany w wyroku TSUE, pogłębiając w ten sposób chaos panujący w wymiarze sprawiedliwości.
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
21.12.2021
Prawnicy Administracja publiczna
Przebieg prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (nazywaną Lex TVN) odbiegał od reguł stanowienia prawa, które winny być respektowane w demokratycznym państwie, sposób jej przyjęcia nastąpił z naruszeniem regulaminu Sejmu RP - wskazuje Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, o zawetowanie ustawy.
Patrycja Rojek-Socha
21.12.2021
Prawnicy
Pewnego dnia, w śnieżnej krainie, elfy zaczęły protestować. Św. Mikołaj mocno się stropił. Trwała informatyzacja fabryki, na świecie panoszyła się pandemia, zaległości chcąc nie chcąc rosły. A elfy szły w zaparte, żądały lepszych warunków pracy i podwyżek. Nie działały ani delikatna perswazja, ani groźba utraty rocznych nagród. Słowem święta zawisły na włosku.
Patrycja Rojek-Socha
21.12.2021
Wymiar sprawiedliwości
Zdawalność egzaminów na doradcę podatkowego na przestrzeni ostatnich lat wynosi około 30 procent – poinformowało Ministerstwo Finansów. Mimo że pytania są jawne, kandydaci powinni skupić się bardziej na literze prawa, a nie na samych pytaniach. Obecnie wykaz zawiera około 1500 pytań testowych, 1300 pytań otwartych oraz 45 zadań. Egzamin obejmuje 100 pytań oraz jedno zadanie.
Wiesława Moczydłowska
21.12.2021
Prawnicy Doradca podatkowy Dla studenta

Dużo przepisów do poprawy - do końca grudnia czekamy na zgłoszenia

Domowe finanse Doradca podatkowy Administracja publiczna Poprawmy prawo
Jesteśmy na półmetku akcji prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Okazuje się, że podobnie, jak w ubiegłorocznej edycji, także teraz obowiązujące przepisy wymagają wielu zmian. Chodzi właściwie o każdą dziedzinę prawa – od podatków i prawa pracy przez prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne, po kwestie dotyczące ochrony zdrowia.
Krzysztof Koślicki
21.12.2021
Domowe finanse Doradca podatkowy Administracja publiczna Poprawmy prawo
Polscy sędziowie są sędziami europejskimi, więc europejscy są polskimi - taka teza teoretycznie mogłaby stać u podstawy zarzutu prokuratury, że sędziowie TSUE przekroczyli uprawnienia w toku rozpoznawania skarg przeciwko Polsce. Mogłaby, ale o ile "europejskość" polskich sędziów wynika z Konstytucji, o tyle z polskością europejskich jest już problem. Zdaniem prawników poza szumem medialnym nic z tego nie będzie.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
21.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Sędzia Paweł Juszczyszyn, który od 4 lutego 2020 roku, po decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego był zawieszony w czynnościach, został w poniedziałek przywrócony do orzekania. To skutek ogłoszonego w piątek 17 grudnia br. wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Decyzję o przywróceniu podjął wiceprezes sądu, ale Maciej Nawacki, który od poniedziałku jest ponownie prezesem, ją anulował.
Krzysztof Sobczak
20.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Z roku na rok zwiększa się liczba kontaktów dzieci i rodziców przy udziale kuratora. Sądy często traktują taką możliwość jak ostatnią deskę ratunku, a kuratorzy podkreślają, że takie spotkania powinny być traktowane jako sytuacje wyjątkowe, bo stosowane zbyt długo, czasem latami, budowie więzi z rodzicem nie służą. Do sprawy wracają teraz, opiniując projekt noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Patrycja Rojek-Socha
20.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski