Izba Cywilna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę, według której wykreślenie z księgi wieczystej wpisu własności na rzecz dłużnika w następstwie wyroku uwzględniającego powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, nie skutkuje niedopuszczalnością uprzednio skierowanej do tej nieruchomości egzekucji ze względu na jej przedmiot.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.11.2020
Prawo cywilne
DLK Legal doradzała KG-Tech sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w procesie uzyskania uprawnień dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS) i wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zespołem DLK Legal kierował adwokat Szymon Zych pod nadzorem partnera dra Krzysztofa Korusa. W projekcie doradzali ponadto prawnicy: Mikołaj Cegłowski, Aleksandra Księżak i dr Michał Mostowik.
Patrycja Rojek-Socha
27.11.2020
Rynek
Skargi Ministra Sprawiedliwości na uchwały organów samorządu adwokackiego nie są rozpatrywane przez Sąd Najwyższy ani w pierwszej instancji, ani też w ogóle w ramach kontroli instancyjnej - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i skargę Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie składek odrzuciła. Sąd orzekał w jednoosobowym składzie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.11.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W sobotę Dzień Otwarty Notariatu

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem – to temat przewodni 11. edycji Dnia Otwartego Notariatu. W sobotę 28 listopada br. w godzinach 10-16 notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych. W tym roku - ze względu na koronawirusa szczególnie – bo telefonicznie, mailowo, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Patrycja Rojek-Socha
27.11.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Nieprawidłowa interpretacja przez prokuraturę przepisu prawa upadłościowego wymagającego od syndyka masy upadłościowej wydawania upadłemu korespondencji nie dotyczącej masy upadłościowej budziła uzasadniony niepokój w środowisku syndyków - mówi adwokat Łukasz Chmielniak. I dodaje, że ten przepis został już na szczęście zmieniony.
Katarzyna Buczkiewicz
27.11.2020
Prawo cywilne Prokuratura Prawo gospodarcze
Po wydaniu przez trybunał Konstytucyjny wyroku z 22 października doszło do „faktycznego zakazu prawa do aborcji w Polsce" - stwierdził w przyjętej w czwartek rezolucji Parlament Europejski. Niewiążącą prawnie rezolucję poparło 455 europosłow, 145 było przeciw, a 71 wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Sobczak
26.11.2020
Prawo karne Opieka zdrowotna Prawo unijne
Mechanizm praworządności poprzez arbitralność może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej. To złe rozwiązanie, prawo wtórne nie może omijać prawa pierwotnego - stwierdził w czwartek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Węgier Victorem Orbanem. - I potwierdził, że nie zawaha się użyć weta "dla dobra całej UE".
Krzysztof Sobczak
26.11.2020
Prawo unijne
Ministerstwo Sprawiedliwości chce by w związku z trwającą epidemią koronawirusa wydłużony został o kolejny rok status aplikantów, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do egzaminów adwokackiego albo radcowskiego przełożonych z marca na czerwiec 2020 r., spełnili wymogi i ostatecznie do nich nie przystąpili. Co ważne, nie mają mieć znaczenia przyczyny tej absencji.
Patrycja Rojek-Socha
26.11.2020
Prawnicy Strefa aplikanta
Specyfiką nauk prawnych jest to, że jest tu sporo glos, komentarzy i innych form działalności naukowej. Obecne rozporządzenie ewaluacyjne jest krzywdzące dla poszczególnych nauk - ocenia dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w polemicznym komentarzu do wywiadu z prof. Emanuelem Kulczyckim.
Grzegorz Krawiec
26.11.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Miało nie być, ale będą - nagrody dla pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Urzędnicy, asystenci sędziego, specjaliści z OZSS, kuratorzy i inny pracownicy sądów będą mogli dostać nagrody motywacyjne. Środki na to mają pójść z oszczędności sądów. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło taką decyzję, mimo że tuż po rozpoczęciu epidemii wstrzymano nagrody, także w sądach, a wypłacane były jedynie dodatki specjalne. Uzasadnia to zresztą sytuacją koronawirusową.
Patrycja Rojek-Socha
26.11.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Prawo.pl i LEX rozpoczynają akcję "Poprawmy prawo" - chcemy wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, mające istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych aktów prawnych zapraszamy także naszych Czytelników. Zadbajmy o lepsze prawo!
Ewa Usowicz
26.11.2020
Poprawmy prawo
Powoływanie się przez polityków na konieczność zapoznania się z uzasadnieniem wyroku w sprawie ograniczenia prawa do aborcji przed jego publikacją i ewentualną zmianą ustawy nie ma podstaw - mówi dr Bohdan Zdziennicki, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. I dodaje, że to wyrok i tak nieważny, ponieważ w jego wydaniu uczestniczyli dublerzy i sędzia, która była jednym z autorów tego wniosku.
Krzysztof Sobczak
26.11.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Ministerstwo Sprawiedliwości chce doprecyzować i uściślić ubiegłoroczną nowelę procedury cywilnej. Projektowane zmiany dotyczą m.in. posiedzenia przygotowawczego, zażaleń poziomych, doręczeń komorniczych. Zmniejszona ma zostać opłata "za uzasadnienie", a przy np. odmowie zwolnienia z kosztów sądowych ma jej nie być. Jest już zgoda na wpisanie projektu do wykazu prac rządu.
Patrycja Rojek-Socha
26.11.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd do poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby wetowania budżetu Unii Europejskiej" - takiej treści uchwałę przegłosowano w środę. W głosowaniu wzięło udział 97 senatorów - uchwałę poparło 49 senatorów, 48 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Krzysztof Sobczak
25.11.2020
Prawo unijne
Są już przygotowane projekty ustaw dotyczące szeroko rozumianego sądownictwa - powiedział minister Zbigniew Ziobro. Sprecyzował, że chodzi o sądy powszechne i Sąd Najwyższy. Teraz propozycje mają być przedyskutowane w gronie koalicji. Wcześniej m.in. wiceminister Anna Dalkowska mówiła, że reforma będzie zmierzać do spłaszczenia struktury sądownictwa i ujednolicenia statusu sędziego.
Patrycja Rojek-Socha
25.11.2020
Wymiar sprawiedliwości
Państwa, które mają wątpliwości w odniesieniu do mechanizmu praworządności, mogą zgłosić zastrzeżenia do Trybunału Sprawiedliwości UE - proponuje szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jej zdaniem skierowanie tych przepisów do TSUE byłoby lepsze niż blokowanie całego pakietu finansowego "kosztem milionów Europejczyków, którzy oczekują pilnej pomocy".
Krzysztof Sobczak
25.11.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Część szkół zastanawia się, czy nie wprowadzić obowiązkowego włączania kamer na zdalnych lekcjach. Ma to zmusić uczniów do uważania na lekcjach oraz pozwolić łatwiej wychwytywać przypadki, gdy dziecku dzieje się krzywda. Jednak z powodów technicznych często jest to niemożliwe. Nauczyciel i tak jednak musi zareagować, gdy podejrzewa, że w rodzinie ucznia nie dzieje się najlepiej.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
25.11.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ustawa o e-doręczeniach czeka na podpis prezydenta. Ma wprowadzić - od października 2022 r. - to, na co z utęsknieniem czekają prawnicy, czyli możliwość wnoszenia do sądu pism, na początek w sprawach cywilnych, drogą elektroniczną. Problem jednak w tym, że jak z niej wynika, warunkiem będą... możliwości techniczne i organizacyjne sądu. A w mityczne e-biuro podawcze nie wierzą sami sędziowie.
Patrycja Rojek-Socha
25.11.2020
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Radcy prawnemu, który mimo zawieszenia w czynnościach sporządzał kasacje i inne pisma procesowe, a także pełnił funkcję dyrektora izby skarbowej grozi wydalenie z zawodu. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zgodziła się z ministrem sprawiedliwości, iż kara 25 tys. zł jest niewspółmierna w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości czynu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.11.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

SN: Pochopne uniewinnienie w sprawie o przywłaszczenie pieniędzy klienta

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Sąd rejonowy wydał wyrok skazujący, uznając że oskarżony przywłaszczył pieniądze swojego klienta. Natomiast sąd okręgowy uniewinnił oskarżonego. Ustalenia sądu odwoławczego były jednak błędne. Sąd ten naruszył zasady oceny dowodów. Nie było podstaw do kwestionowania wiarygodności zeznań pokrzywdzonego - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
25.11.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Trybunał Konstytucyjny na 12 stycznia 2021 r. przesunął termin rozprawy w sprawie przepisu o pełnieniu obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego kadencji do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. To trzecia zmiana terminu rozprawy w tej sprawie. A tymczasem PiS zapowiada dokonanie wyboru nowego RPO.
Krzysztof Sobczak
24.11.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie tak łatwo skierować alkoholika na przymusowe leczenie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Opieka zdrowotna
Osoby, które nadużywają alkoholu mogą zostać zobowiązane przez sąd do poddania się leczeniu odwykowemu. Jest to możliwe, o ile zostanie ustalone, że z powodu nałogu dochodzi do negatywnych zjawisk: w szczególności rozkładu życia rodzinnego. Sąd nie może jednak przymusowo nakazać leczyć alkoholika.
Aleksandra Partyk
24.11.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Opieka zdrowotna
Trwa patowa sytuacja w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego likwidującym jedną z przesłanek dopuszczających przerywanie ciąży. Orzeczenie wciąż nie jest publikowane, nie toczą się też prace nad nowelizacją, która miała nieco stępić ostrość tej decyzji. Obóz władzy uzasadnia to oczekiwaniem na uzasadnienie wyroku Trybunału.
Krzysztof Sobczak
24.11.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Praca dla skazanego, tylko gdzie? Koronawirus uderza w kary wolnościowe

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Wraz z drugą falą koronawirusa większość miejsc, w których skazani mogli wykonywać prace społecznie użyteczne zostało zamkniętych, albo wprowadzono w nich restrykcje, które taką pracę uniemożliwiają. Kuratorzy występują więc do sądów o zawieszenie wykonania takiej kary lub - co też się zdarza - o zastępczą karę pozbawienia wolności.
Patrycja Rojek-Socha
24.11.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Notariusz, który dysponuje jedynie wypisem aktu notarialnego, nie jest uprawniony do sprostowania aktu obciążonego błędem. Został ukarany upomnieniem za zbyt pochopnie i bez rozwagi uwzględnienie żądania strony i jej interesu prawnego, bo dokonał czynności wbrew obowiązującym przepisom, co Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zaakceptowała.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.11.2020
Prawo karne Prawnicy

Tłumacze przysięgli w sądach najbardziej zagrożeni wirusem

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Sądy zabezpieczyły przed zarażeniem COVID-19 sędziów, pełnomocników, obrońców, strony, ale nie tłumaczy przysięgłych. To oni są najbardziej narażeni na pandemię wykonując prace dla wymiaru sprawiedliwości - uważają przedstawiciele tego zawodu. Ministerstwo Sprawiedliwości odsyła tłumaczy, by interweniowali w konkretnych sądach, gdzie jest zagrożenie epidemiczne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.11.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Środowisko prawnicze albo nie przygotowało się, albo nie chce zauważyć przemian technologicznych odnośnie publikacji naukowych. Od lat polityka naukowa bardzo mocno idzie w stronę otwartości: otwartych artykułów naukowych, cytowań, abstraktów - mówi prof. Emanuel Kulczycki. I dodaje, że otwartą sprawą jest, na ile są to publikacje naukowe, a na ile analizy warsztatowe.
Beata Igielska
24.11.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe

System Informacji Finansowej pozwoli na lepszą kontrolę rachunków bankowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja Prawo gospodarcze
Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwo finansów pracuje nad projektem ustawy o Systemie Informacji Finansowej m.in. do gromadzenia i przetwarzania informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach. Zgodnie z założeniami, projektowane przepisy mają być przyjęte przez rząd w I kwartale 2021 r.
Krzysztof Sobczak
23.11.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja Prawo gospodarcze
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 19 listopada 2020 r. uznał, iż robienie z ukrycia zdjęć kobiecie znanej publicznie, kiedy opuszcza szpital po porodzie wraz ze swoim nowonarodzonym dzieckiem, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego rodzinnego matki.
Katarzyna Warecka
23.11.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO
W szczególnym czasie, kiedy Warszawa jest objęta tzw. obszarem czerwonym, celowym jest prowadzenie posiedzeń niejawnych w miejsce jawnych rozpraw, aby móc zachować ciągłość działania Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazał ów sąd i uzasadnia tym oddalenia wniosków stron o rozpoznanie sprawy na rozprawie.
Aleksandra Partyk
23.11.2020
Wymiar sprawiedliwości