Bezrobocie osadzonych jest drugim po przeludnieniu największym problemem polskiego więziennictwa....
PAP
13.09.2012
Parlament Europejski przyjął w czwartek przepisy o wymianie informacji o umowach na dostawy...
Żylińska Julita
13.09.2012
Choć zapisy prawa są jasne i wyraźnie zakazują sprzedawania tytoniu osobom poniżej 18 lat, jest...
13.09.2012
Nie może być zgody na to, by w polskich sądach pracowali ludzie, którzy gotowi są przyjmować...
PAP
13.09.2012
Decyzja Komisji stwierdzająca zgodność z prawem decyzji niemieckich władz o ograniczeniu nocnych...
13.09.2012
Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Ryszard Milewski poda się do dymisji w związku z aferą w sprawie...
13.09.2012
Sąd Okręgowy w Radomiu ponownie zajął się w czwartek sprawą odszkodowania dla córki Bolesława Dedo,...
Pecka Ilona
13.09.2012
Ruszył precedensowy proces cywilny wytoczony przez obywatela Polski wydawcy dziennika Die Welt za...
Starzewski Łukasz
13.09.2012
Parlament Europejski przyjął 12 wrzesnia br. dyrektywę, która gwarantuje jednakowy zakres...
13.09.2012
Publikujemy listę sądów rejonowych, które od 1 stycznia 2013 roku mają zniknąć z mapy Polski....
Katarzyna Żaczkiewicz
13.09.2012
Nowe dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mają być zbliżone do...
Patryk Ciurak
13.09.2012
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wniosło skargę kasacyjną do NSA od...
13.09.2012
Do Praktyki Energetycznej kancelarii prawnej KL Gates dołączyli dr Karol Lasocki jako szef...
13.09.2012
Rynek
Gdańska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo ws. rozmowy telefonicznej, w której osoba podająca...
13.09.2012
Resort sprawiedliwości chce, by sąd omawiał ze stronami, jakie podstawy prawne może zastosować w...
Monika Sewastianowicz
13.09.2012
Kosztu obsługi prawnej nie da się przyporządkować do konkretnego przychodu, dlatego powinien być...
Katarzyna Żaczkiewicz
13.09.2012
Datki w postaci przelewów internetowych i wpłat na konto nie będą zbiórkami publicznymi, a...
Krzysztof Sobczak
13.09.2012
MSW chce zmienić zasady stosowania środków przymusu. Zamierza zrezygnowanować z kontrowersyjnego...
Krzysztof Sobczak
13.09.2012
Nie 79, jak planowano, lecz tylko 29 jednostek zniknie w przyszłym roku z mapy polskiego...
Krzysztof Sobczak
13.09.2012
Gdański sąd rejestrowy nie zorientował się, że zarabiający miliony prezes Amber Gold Marcin P. to...
Krzysztof Sobczak
13.09.2012
W interesie Polski nie leży blokowanie zaproponowanego przez KE nadzoru bankowego dla strefy euro,...
PAP
13.09.2012
Podczas głosowania nad poprawkami Senatu do noweli Prawa o zgromadzeniach PO i PSL będą za, a...
PAP
13.09.2012
Ograniczenie możliwości przekraczania granicy oraz wpis na listę osób podejrzewanych o wspieranie...
Katarzyna Warecka
13.09.2012
Sąd Najwyższy rozstrzygnie problem powstały przy rozpatrywaniu skargi na czynności komornika, czy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.09.2012
Łączny projekt nowelizacji Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane...
PAP
13.09.2012
Wdrożenie unijnej III dyrektywy pocztowej ma nastąpić 31 grudnia tego roku, a wraz z 1 stycznia...
Krzysztof Sobczak
13.09.2012
Jeżeli zamawiający przeprowadził dwa bezskuteczne postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,...
13.09.2012
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało adwokata dr hab. Jacka Giezka na przewodniczącego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.09.2012
Prawnicy
Brak dostępu do informacji z Krajowego Rejestru Karnego czy więziennictwa, brak dostatecznej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.09.2012
Zbyt długi proces, porażka prokuratury i aparatu sprawiedliwości - to niektóre oceny wyroku ws....
PAP
12.09.2012