Dziś w Sejmie o zmianach w PIT

Dziś w Sejmie odbędzie się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaproponowane w projekcie zmiany dotyczą takich preferencji podatkowych jak: uprawnienie do...

26.07.2012

OC doradców podatkowych będzie potwierdzane dokumentem

Doradca podatkowy

Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra finansów w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, ubezpieczenie OC doradców podatkowych będzie od 7...

26.07.2012

Planowane zmiany dotyczące fakturowania. Cz. II

Doradca podatkowy

Przygotowywana nowelizacja najprawdopodobniej spowoduje uchylenie w całości art. 106 u.p.t.u. i wprowadzenie na to miejsce całego bloku przepisów dotyczących fakturowania, oznaczonych jako art. 106a...

26.07.2012

Wyższe wpływy do budżetu z VAT i CIT

Dochody budżetu państwa w 2011 r. były wyższe o 1,6 proc. od prognozowanych w ustawie budżetowej. Relacja dochodów budżetu państwa do PKB zwiększyła się do 18,2 proc., czyli o 0,5 pkt proc. w...

25.07.2012

NIK pozytywnie ocenił wykonanie budżetu

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że budżet państwa w 2011 r. został wykonany prawidłowo i zgodnie z ustawą budżetową - poinformował w środę w Sejmie prezes NIK Jacek Jezierski. Dodał, że dochody były...

25.07.2012

Planowane zmiany dotyczące fakturowania - Cz. I

Doradca podatkowy

Mając w pamięci tasiemcowy serial z przełomu lat 2010 i 2011, kontynuowany aż do połowy ubiegłego roku, dotyczący zmian w podatku od towarów i usług, sądzimy, że część populacji kwalifikowana jako...

25.07.2012

Nowe wzory formularzy VAT

Od dziś obowiązują nowe wzory wniosków i formularzy w zakresie podatku od towarów i usług od samochodów sprowadzanych z zagranicy.

25.07.2012

Rząd forsuje zmiany w PIT

Sejm zdecydował we wtorek, że na obecnym posiedzeniu rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący m.in. zmian w ulgach prorodzinnych oraz likwidacji...

24.07.2012

W październiku szkolenie o skutecznej sprzedaży

Doradca podatkowy

Zarządzanie sprzedażą w kancelarii. Jak skutecznie pozyskać klienta i wykreować nowe usługi to tematy szkolenia organizowanego w ramach cyklu Akademia Sprzedaży dla Doradców Podatkowych

24.07.2012

MF planuje jednolitą stawkę podatku dla garaży

Resort finansów dostrzega nierówności i różnice w opodatkowaniu miejsc garażowych w budynkach mieszkalnych, powstałe wskutek interpretacji przez sądy administracyjne przepisów ustawy o podatkach i...

24.07.2012

Auta z kratką nie odliczą VAT

Już jesienią tego roku niektórzy posiadacze aut z kratką oraz samochodów typu kombi nie będą mogli odliczać VAT od zakupionego paliwa - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

24.07.2012

W rajach podatkowych ukryto 21 bln USD

Globalna elita bogaczy przed upływem 2010 r. ukryła nieopodatkowane przychody na sumę co najmniej 21 bln USD w tzw. rajach podatkowych. Kwota ta odpowiada połączonemu PKB Stanów Zjednoczonych i...

23.07.2012

Nie będzie zmian w zakresie kosztów reprezentacji

Wprowadzenie do przepisów ustaw o podatkach dochodowych pojęcia funduszu reprezentacyjnego, określanego w proporcji do przychodów firmy, w ocenie resortu finansów, nie znajduje uzasadnienia, z uwagi...

20.07.2012

Zagraniczną emeryturę rozliczysz w Polsce

Emerytury wypłacane z zagranicy osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - wyjaśnił...

20.07.2012