PR czy reklama – oto jest pytanie

Doradca podatkowy

Promocja usług profesjonalnych rządzi się zupełnie innymi prawami niż promocja usług innego typu, a tym bardziej towarów. Ich niematerialny charakter i inne specyficzne cechy powodują, że...

06.03.2014

Akcyza: ogłoszono nowy wykaz gwarantów

Minister finansów w obwieszczeniu z 25 lutego 2014 r. ogłosił nowy wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

06.03.2014

MF: twórcy nie muszą korygować PIT za ubiegłe lata

Twórcy mogą w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiągać przychody z majątkowych praw autorskich i wybrać opodatkowanie 19-proc. stawką podatku - poinformowała w środę...

06.03.2014

MF nie obniży podatku od zysków kapitałowych

Uczestnicy debaty PAP Biznes poświęconej perspektywom rynku finansowego wskazywali na potrzebę stworzenia zachęt podatkowych dla inwestorów i emitentów w celu zwiększenia atrakcyjności rynku...

05.03.2014

KE chce wprowadzić podatki ekologiczne

W poniedziałek Komisja Europejska opublikowała badania dotyczące potencjału ekologicznego podatków. Zdaniem Komisji optymalnym rozwiązaniem jest stopniowe przechodzenie z opodatkowania zatrudnienia...

05.03.2014

Ulgi podatkowe są niezbędne do pobudzenia B+R

Wydatki na badania i rozwój w 2012 roku w krajach OECD wzrosły o prawie 3 proc. w porównaniu do 2011. Polska w tym samym czasie przeznaczyła na ten cel niespełna 1 proc. PKB i w porównaniu z np....

04.03.2014

Opublikowano podsumowanie dyskusji nad MSSF

Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) opublikowała podsumowanie dotyczące spotkania poświęconego aktualnym pracom nad aktualizacją/zmianami MSSF Na spotkaniu tym podjęto m.in. wstępną...

03.03.2014

HFPC chce poznać zadania kontroli skarbowej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wniosła skargę kasacyjną do NSA w sporze z resortem finansów o udostępnienie dokumentu Zadania urzędów kontroli skarbowej na 2013 r.. Dokument ten podobno wprowadza...

03.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski