Senat będzie pracował nad specjalnym podatkiem węglowodorowym

Podczas rozpoczynającego się jutro 60. posiedzenia Senatu senatorowie będą pracować nad ustawą o specjalnym podatku węglowodorowym. Ustawa ma na celu zagwarantowanie odpowiedniego udziału Skarbu Państwa w dochodach z eksploatacji złóż.

Całkowitym obciążeniem inwestora ma być pobierana przez państwo renta surowcowa o docelowej wysokości ok. 40 proc. Instrumentami fiskalnymi służącymi do osiągnięcia tego celu będą: podatek od wydobycia niektórych kopalin, specjalny podatek węglowodorowy, podatek CIT, opłaty eksploatacyjne, podatek od nieruchomości. Podatek od wydobycia gazu ziemnego ze złoża konwencjonalnego wyniesie 3 proc. wartości wydobytego surowca, a ze źródła niekonwencjonalnego (łupków) - 1,5 proc. Wprowadzony zostanie też specjalny podatek węglowodorowy w wysokości od 0 do 25 proc., w zależności od relacji przychodów do wydatków. Nowo projektowany system ciężarów fiskalnych będzie obejmował wszystkich przedsiębiorców działających w sektorze węglowodorów – nie tylko nowych koncesjonariuszy, ale też przedsiębiorców prowadzących już obecnie działalność wydobywczą, w tym polskie podmioty, np. PGNiG. Nowe podatki będą pobierane od 2020 r.

Źródło: , stan z dnia 5 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 5 sierpnia 2014 r.