UKE: uwaga przed fałszywymi fakturami!

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) otrzymuje informacje wskazujące na próby wprowadzenia w błąd konsumentów poprzez przesyłanie pocztą elektroniczną fałszywych faktur.

Dotyczy to korespondencji nadsyłanej z adresów e-mail podobnych do adresów dostawców usług telekomunikacyjnych i wykorzystującej ich logotypy. Dlatego UKE przestrzega i namawia, aby w sytuacji, kiedy nie wyrażaliśmy zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, a mimo to na nasz adres e-mail wpłynęła wiadomość z taką fakturą lub jeżeli wyraziliśmy zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, lecz mamy wątpliwości co do ich autentyczności (np. odnośnie do poprawności numeru rachunku bankowego) – należy wstrzymać się z dokonaniem opłaty i niezwłocznie skontaktować się z biurem obsługi dostawcy usług telekomunikacyjnych w celu zweryfikowania autentyczności przesłanej faktury.

UKE przypomina, że:

- należy zwróć uwagę na adres, z którego przyszła wiadomość z elektroniczną fakturą,

- należy sprawdzić poprawność podanego na elektronicznej fakturze numeru konta bankowego, na który trzeba przelać należność,

- faktura w formie elektronicznej przychodzi tylko i wyłącznie na adres, który podaliśmy swojemu dostawcy usług telekomunikacyjnych, jeżeli nie wyraziliśmy zgody na otrzymywanie elektronicznej faktury, nie powinna wpływać na nasz adres e-mail,

- nie odpowiadajmy na wiadomość z podejrzaną elektroniczną fakturą.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK

Źródło: www.uke.gov.pl, stan z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 6 sierpnia 2014 r.