Nabywca paliw ciekłych złoży deklarację VAT-14

Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia określającego wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wraz z objaśnieniami do jej...

27.06.2016

Reforma w administracji skarbowej odroczona

24 czerwca br. opublikowana została nowelizacja ustawy o administracji podatkowej, która przesuwa datę wejścia w życie przepisów tej ustawy z 1 lipca 2016 r. na 1 stycznia 2017 r. Zmiana ta ma...

27.06.2016

W czasie wakacji pamiętajmy o obowiązkach podatkowych

Podczas wakacji rzadziej niż zwykle myślimy o sprawach podatkowych. Tymczasem trzeba mieć świadomość, że wyjeżdżając za granicę nie wszystko możemy przywieźć do kraju. Podobnie, podejmując pierwsze...

27.06.2016

MF doprecyzuje przepisy w zakresie zgłoszeń celnych

W związku z nowymi unijnymi regulacjami celnymi minister finansów przygotował projekt rozporządzenia dookreślającego zasady dokonywania zgłoszeń celnych, które mają uprościć formalności celne...

27.06.2016

Zmieni się tryb awansowania w Służbie Celnej

Minister finansów przygotował zmiany w rozporządzeniu w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych, które mają na celu...

24.06.2016

Unijna reforma audytu to nowe wyzwania KNA

Nowe zadania dla Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), m.in. w zakresie cyklicznego monitorowania rynku usług badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, mają związek z...

24.06.2016

NIK: fiskus nie radzi sobie z pustymi fakturami

Podejmowane przez ministra finansów i urzędy skarbowe działania nie zapobiegły wzrostowi zaległości podatkowych i kwot przedawnionych. Wzrost zaległości wynikał natomiast głównie z trudności w...

24.06.2016

MF: deficyt budżetu po maju mniejszy niż planowany

Deficyt budżetu po maju wyniósł 13,5 mld zł wobec ok. 19,3 mld zł zaplanowanych w harmonogramie resortu finansów; fiskus więcej zbiera z podatków - wynika z czwartkowego komunikatu MF w sprawie...

24.06.2016

Rozstrzygnięto budżet obywatelski Ostrowca

Remont placów zabaw i budowa siłowni zewnętrznych w dzielnicach Denków i Koszary oraz letnie seanse kina plenerowego na Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim to zwycięskie projekty realizowanego w mieście...

24.06.2016

Prace nad podatkiem handlowym będą kontynuowane

Sejm nie zgodził się w czwartek na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy od sprzedaży detalicznej. Wniosek o odrzucenie projektu zgłosiły kluby PO i Nowoczesna; jak argumentowały, nowy...

23.06.2016

Sejmowa opozycja nie chce podatku handlowego

Wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej złożyli w środę wieczorem przedstawiciele klubów opozycyjnych PO i Nowoczesnej. Ich zdaniem nowy...

23.06.2016