Minister rozwoju i finansów wyznaczył Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie jako organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących: wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury TIR, prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towaru, prowadzenia listy agentów celnych, wydawania decyzji w sprawach wpisu osoby na listę agentów celnych, skreślenia osoby z listy agentów celnych, zawieszenia w działalności agenta celnego i wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej.

Rozporządzenie ministra Rozwoju i finansów z 1 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. poz. 228) wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów