Na koniec października br. Ministerstwo Finansów posiada rezerwy w złotych i walutach obcych warte...
Musiał Marcin
01.11.2013
Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do ministra finansów z wystąpieniem w sprawie zasad...
Jolanta Mazur
31.10.2013
Inflacja w strefie euro wyniosła w październiku 2013 r., w ujęciu rdr 0,7 proc. - podał w...
PAP
31.10.2013
Do Sejmu wpłynęły projekty ustaw o ratyfikacji dwóch podpisanych przez Polskę umów o wymianie...
Jolanta Mazur
31.10.2013
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w środę osiemnaście decyzji izb skarbowych wymierzających...
Delert Elżbieta
31.10.2013
Pozycja przy stole lub biurku, czy odległość od rozmówcy to przykłady niewerbalnych komunikatów w...
Joanna Polańska-Solarz
31.10.2013
Doradca podatkowy
Do końca roku będzie można skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, która pozwala na niezapłacenie...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
31.10.2013
Od 1 października 2013 r. obowiązują przepisy przeciwdziałające nadużyciom w VAT w obszarze obrotu...
Tomasz Krywan
31.10.2013
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Projekt zakłada...
Katarzyna Bogucka
31.10.2013
Od 3 października właściciele sklepów, których interesuje rozszerzony dostęp do usługi oferowanej...
Michał Malinowski
31.10.2013
Możemy zaproponować, aby odpis podatkowy na kościoły i związki wyznaniowe obowiązywał od 1 stycznia...
PAP
31.10.2013
Fakt, że urządzenie obecnie objęte jest procesem reklamacyjnym, nie ma znaczenia dla konieczności...
Edyta Zaniewicz
31.10.2013
Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do kasy państwa 250 mln zł, z czego 200 mln zł - to wpłaty...
Wysoczańska Anna
31.10.2013
Garderoba używana sprzedawana na wagę musi mieć inne oznaczenie na paragonach fiskalnych, niż...
Jolanta Mazur
31.10.2013
Zgodnie z opublikowanym we wtorek komunikatem Prezesa GUS, średnia cena sprzedaży drewna, obliczona...
Katarzyna Bogucka
30.10.2013
Państwa UE zatwierdziły w środę zwiększenie unijnego budżetu na 2013 rok o 3,9 mld euro na...
Widzyk Anna
30.10.2013
Premier Francji Jean-Marc Ayrault ogłosił we wtorek zawieszenie planowanego podatku ekologicznego...
Dmitrewski Stanisław
30.10.2013
Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) opublikowała 25 października...
Przemysław Czajor
30.10.2013
Od 1 listopada akcyzą zostanie objęty gaz ziemny do celów opałowych. Jednocześnie wprowadzono...
Katarzyna Bogucka
30.10.2013
Portugalski fiskus powiększy do grudnia br. liczbę etatowych kontrolerów ze 1700 do 3000. Dodatkowe...
Zatyka Marcin
30.10.2013
W przypadku nabycia towarów, do którego stosuje się tzw. odwrotne obciążenie w VAT, kwota podatku...
Karol Różycki
30.10.2013
Podatkiem CIT nie zostaną objęte spółki komandytowe, a jedynie komandytowo-akcyjne - to główne...
Strzępka Krzysztof
30.10.2013
Aby założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP), trzeba osobiście odebrać w Narodowym...
Jolanta Mazur
30.10.2013
Umorzone w 2012 r. zaległości podatkowe, po wydaniu przez organ podatkowy w 2013 r. decyzji...
Magdalena Grotkiewicz
30.10.2013
Opis zdarzenia przyszłego musi być równoważny opisowi zdarzenia, które miało już miejsce w...
Michał Malinowski
30.10.2013
W tym i przyszłym roku z Unii Europejskiej mamy dostać w sumie ponad 160 mld zł, a nasza składka do...
Podsiedzik Tomasz
30.10.2013
W środę w MAC odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie prac nad projektem ustawy dotyczącej...
Karnacewicz Stanisław
29.10.2013
Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 24-25 października Komisja przedstawiła materiał na...
Katarzyna Bogucka
29.10.2013
27 listopada 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Kongresowym Fundacji Nowe Horyzonty przy ul....
Michał Malinowski
29.10.2013
Fontanna jest budowlą i może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeżeli jest ona w...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
29.10.2013