Od 1 stycznia 2015 r. każdy podatnik będzie miał w portalu swoje konto, na którym zostanie umieszczone wstępnie wypełnione zeznanie. Dane będą aktualizowane na podstawie bazy informacji od płatników. Rola podatnika ograniczy się do sprawdzenia i ewentualnie uzupełnienia danych na deklaracji, jeśli urząd skarbowy nie będzie mógł ich w pełnym zakresie uzyskać od płatnika. System umożliwi też skorzystanie z ulg i odliczeń oraz wysłanie rozliczenia drogą elektroniczną. W ten sam sposób będzie można złożyć korektę.

Wstępnie wypełnione rozliczenia podatkowe będą dostępne tylko za pośrednictwem portalu podatkowego. MF nie przewiduje udostępnienia tej usługi dla deklaracji papierowych. Osoby, które zdecydują się na złożenie PIT w tradycyjnej formie, same będą musiały wszystkie dane wpisać do formularza. Nie skorzystają też z bonusu, który ministerstwo będzie miało dla rozliczających się w formie elektronicznej w postaci szybszego zwrotu podatku.

Więcej na ten temat w dzisiejszej "Gazecie Prawnej" >>>