Mikołaj J. Piskorski, profesor Harvard Business School , ekspert w dziedzinie wykorzystania platform społecznościowych w biznesie w bardzo prosty, a jednocześnie przekonujący sposób tłumaczy, dlaczego zamieszczanie reklam na portalach społecznościowych nie jest skuteczne. To tak, jakby do grupy dobrych znajomych wesoło spędzających wspólnie czas w restauracji, nagle przysiadł się obcy człowiek z pytaniem, czy mógłby im coś sprzedać.

Ludzie rzadko klikają na reklamy w portalach społecznościowych, ponieważ nie są tam, aby kupować, tylko miło spędzić czas. Dla przedsiębiorcy najważniejsze jest zatem zrozumienie tego kto, i w jakim celu odwiedza te platformy, czego tam szuka. Zdaniem Mikołaja J. Piskorskiego serwisy społecznościowe pozwalają budować wizerunek firmy bliskiej klientowi, umożliwiają komunikację z nim i poznanie jego opinii o świadczonych usługach, oczekiwania i preferencje. Korzystanie z mediów społecznościowych pozwala zaspokoić potrzeby nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi.
Stworzenie przez firmę platformy dającej możliwość realizacji tego celu to sens obecności z mediach społecznościowych. Przykładem takich działań może być stworzenie grupy dyskusyjnej klientów kancelarii działających w jednej branży i umożliwienie im wymiany doświadczeń. Ważną korzyścią z obecności na platformach społecznościowych jest też możliwość praktycznie bezkosztowego pozyskania cennych pracowników - temu służą serwisy LinkedIn czy GoldenLine.

Z badań przeprowadzonych trzy lata temu przez firmę Cisco Systems Poland wynika, że dla polskich przedsiębiorstw najistotniejszymi barierami utrudniającymi obecność na portalach społecznościowych jest brak w firmie osób, które miałyby się tym zająć, brak procedur określających zasady obecności firmy w takich serwisach oraz brak przekonania kierownictwa firmy, że obecność na platformach społecznościowych przyczyni się do rozwoju organizacji i zwiększenia jej przychodów.

Opracowano w oparciu o: „Zbuduj strategię społecznościową swojej firmy”, Mikołaj Jan Piskorski Katarzyna Piłat oraz „Polskie firmy na platformach społecznościowych”, Paweł Malak, Harvard Business Review Polska (http://www.hbrp.pl).