W środę w Senacie odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej....
Katarzyna Bogucka
20.05.2014
Jeżeli opłata za udzielone zabezpieczenie pożyczki jest należna w okresach rozliczeniowych, za datę...
Jolanta Mazur
20.05.2014
Fakturę VAT otrzymaną przez jednostkę budżetową za okres, w którym nie obowiązywała umowa na...
Justyna Kisielewska
20.05.2014
Transformację polskiej administracji podatkowej, która umożliwi zachowanie jej jednolitego kierunku...
Jolanta Mazur
20.05.2014
Karta podatkowa jest najprostszą formą podatku dochodowego niemniej jednak na opodatkowanych w tej...
Krzysztof Klimek
20.05.2014
Portugalskie ministerstwo finansów zgodziło się wypłacić urzędnikom fiskusa 20 mln euro. Środki to...
PAP
20.05.2014
Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu...
Katarzyna Bogucka
20.05.2014
Credit Suisse, jeden z największych szwajcarskich banków, przyznał się, że pomagał w unikaniu...
PAP
20.05.2014
Jeżeli oddział jest odrębnym podatnikiem VAT posiadającym siedzibę działalności gospodarczej w...
Karol Różycki
19.05.2014
Minister finansów chce umożliwić podatnikom podatku od spadków i darowizn składanie za pomocą...
Jolanta Mazur
19.05.2014
Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia zwalniającego z obowiązku zapłaty podatków...
Jolanta Mazur
19.05.2014
Opublikowane zostało rozporządzenie określające właściwość miejscową organów celnych dla złożenia...
Katarzyna Bogucka
19.05.2014
Implementacja dyrektywy MIFID II w krajach UE może spowodować zamieszanie na rynku uprawnień CO2 -...
PAP
19.05.2014
Nawet 40 proc. podatku mogą zapłacić firmy zajmujące się wydobywaniem gazu i ropy w Polsce, w tym...
Inny
19.05.2014
Od drogich prezentów komunijnych fiskus może żądać podatku. Wystarczy, że ich wartość przekroczy...
PAP
19.05.2014
12 maja IASB opublikowała poprawkę do MSR 16 i MSR 38. Zmiana ta odnosi się do dwóch standardów i...
Przemysław Czajor
19.05.2014
Jeżeli program studiów podyplomowych jest bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej przez...
Michał Malinowski
19.05.2014
Obniżenie stawki akcyzy na węgiel czy gaz ziemny nie jest możliwe ze względu na unijne regulacje -...
PAP
18.05.2014
Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie przypadków, w których nie stosuje się...
Katarzyna Bogucka
17.05.2014
Jeżeli pracownik korzysta ze samochodu służbowego na potrzeby prywatne to powinien dokonać zapłaty...
Radosław Kowalski
16.05.2014
Wynik budżetu w 2014 r. może być lepszy od zakładanego w ustawie budżetowej - poinformowała...
PAP
16.05.2014
Zgodnie z komunikatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych dotyczącym składania wniosków o wpis do...
Jolanta Mazur
16.05.2014
Doradca podatkowy
Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra finansów uproszczone zostaną formalności związane z...
Katarzyna Bogucka
16.05.2014
Należy rozważyć czy na obecnym etapie prac konieczne jest wprowadzenie specjalnego podatku...
Jolanta Mazur
16.05.2014
Ministerstwo Finansów wystąpiło z wnioskiem o powołanie przez rząd komisji kodyfikacyjnej ds. prawa...
PAP
16.05.2014
Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na...
Michał Malinowski
16.05.2014
Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z Organizacją Społeczną...
Joanna Polańska-Solarz
16.05.2014
Doradca podatkowy
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Polską a Kajmanami o wymianie...
Katarzyna Bogucka
16.05.2014
Deficyt budżetu państwa po kwietniu 2014 r. wyniósł 21,305,6 mld zł, czyli 44,8 proc. planu na 2014...
PAP
16.05.2014
6 maja IASB opublikowała poprawkę MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, w którejj przedstawiono...
Przemysław Czajor
16.05.2014