Łatwiej o pracę w polskiej szkole za granicą

Resort edukacji chce złagodzić wymogi stawiane nauczycielom, którzy chcą podjąć pracę w polskiej szkole za granicą. Nie trzeba już będzie przedstawić oceny pracy z ostatnich pięciu lat przed...

13.11.2014

Specjalne strefy mają współpracować ze szkołami

Prowadzenie współpracy ze szkołami ponadgminazjalnymi i wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej i programów do potrzeb pracodawców - to jedna ze zmian proponowanych przez rząd w ustawie o...

07.10.2014

Z powodu zmiany prawa brakuje podręczników

Mimo że od rozpoczęcia roku szkolnego minął już miesiąc, trudno kupić podręczniki. Przyczyną zmiana prawa, która nie uwzględniła obowiązku podawania list książek w czerwcu.

02.10.2014

MF: nowe ramówki obciążą budżety samorządów

Zmiana dotycząca ramowych planów nauczania zwiększy liczbę godzin zajęć, a tym samym także koszty - zwraca uwagę resort finansów. Podkreśla, że wpływ noweli na sektor finansów publicznych wymaga...

24.09.2014