Specjalne strefy mają współpracować ze szkołami

Prowadzenie współpracy ze szkołami ponadgminazjalnymi i wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej i programów do potrzeb pracodawców - to jedna ze zmian proponowanych przez rząd w ustawie o...

07.10.2014

Z powodu zmiany prawa brakuje podręczników

Mimo że od rozpoczęcia roku szkolnego minął już miesiąc, trudno kupić podręczniki. Przyczyną zmiana prawa, która nie uwzględniła obowiązku podawania list książek w czerwcu.

02.10.2014

MF: nowe ramówki obciążą budżety samorządów

Zmiana dotycząca ramowych planów nauczania zwiększy liczbę godzin zajęć, a tym samym także koszty - zwraca uwagę resort finansów. Podkreśla, że wpływ noweli na sektor finansów publicznych wymaga...

24.09.2014

Nauczyciele bez podwyżek do 2016 r.

Nauczyciele nie mogą liczyć na podwyżki co najmniej do stycznia 2016 r. Nie zwiększy się także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pedagogów, pozostanie na poziomie z 2012 r. - wynika...

19.09.2014