Każda wycieczka szkolna na tereny górskie będzie musiała być mieć zapewnioną opiekę przewodnika - taką zmianę przewiduje rozporządzenie przygotowane przez resort edukacji.
W październiku 2012 r. straciło moc rozporządzenie nakazujące zapewnienie uczniom opieki przewodnika górskiego podczas wycieczek organizowanych w górach. MEN przygotował przepisy przywracające ten wymóg.

Dodatkowo rozporządzenie wprowadzi możliwość łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki za zgodą dyrektora szkoły. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie organizacji wycieczek, w których bierze udział tylko kilkoro uczniów.
Rozporządzenie zniesie obligatoryjność ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku wycieczek i imprez organizowanych w kraju. Pozostanie jedynie obowiązek ubezpieczenia w przypadku wyjazdów za granicę. Pełna treść projektu>>

Polecamy: "Dyrektor Szkoły" zdradza sposoby na rozliczenie wycieczki szkolnej