Dodatkowe zajęcia bez oddzielnej umowy
Resort edukacji wrócił do propozycji z założeń zawieszonego projektu zmian w Karcie Nauczyciela. Nowela ustawy o systemie oświaty, której projekt przekazano do konsultacji społecznych, doda do Karty Nauczyciela art. 35a. Przepis ten sprawi, że nauczyciel będzie mógł prowadzić zajęcia finansowane z funduszy unijnych w ramach stosunku pracy. Skróci to procedurę - obecnie w takich przypadkach trzeba bowiem zawrzeć z pedagogiem oddzielną umowę.

Wizytator sprawdzi lekcję bez uprzedzenia>>

Brakuje nauczycieli? Szkoła zatrudni, stosując Kodeks Pracy
Przydzielenie nauczycielowi dodatkowych godzin będzie możliwe tylko za jego zgodą. Nie będą wliczane do pensum, a stawka za każdą godzinę będzie wynosić tyle, co za godzinę ponadwymiarową.
Jeżeli żaden nauczyciel nie będzie chciał prowadzić finansowanych przez UE zajęć, szkoła będzie mogła zatrudnić nowego pedagoga tylko do tych zadań. Istotną kwestią jest to, że nie będzie on pracował na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela - jego umowę w całości regulował będzie Kodeks Pracy.

W 2015 r. mniej nauczycieli z prawem do urlopu dla poratowania zdrowia>>

Nowe przepisy bez wpływu na dodatek uzupełniający
Dobrą wiadomością dla nauczycieli jest to, że środki unijne za dodatkowe zajęcia nie będą wliczane do puli, która decyduje o spełnieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązku wypłaty pedagogom średnich wynagrodzeń, co oznacza, że będą miały wpływu na prawo do otrzymania jednorazowego dodatku uzupełniającego.

ZNP będzie interweniował ws. ograniczeń w stosowaniu Karty Nauczyciela>>

Związkowcy: kolejna furtka do omijania Karty
"Dziennik Gazeta Prawna" rozmawiał o nowych przepisach ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, który krytycznie ocenia proponowane rozwiązania.
– To kolejny wyłom od stosowania wobec osób uczących w szkole Karty nauczyciela. Nie tak dawno wprowadzono przecież stanowisko asystenta, który też ma być zatrudniany na podstawie kodeksu – komentuje Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.

Zobacz:  Co nas czeka we wrześniu? - zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015
 

Ustawa o systemie oświaty. KomentarzPolecamy: "Ustawa o systemie oświaty. Komentarz">>