Nauczyciele bez podwyżek do 2016 r.

Nauczyciele nie mogą liczyć na podwyżki co najmniej do stycznia 2016 r. Nie zwiększy się także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pedagogów, pozostanie na poziomie z 2012 r. - wynika...

19.09.2014

Mniej pracy przy wypełnianiu arkuszy ocen

Resort edukacji ograniczył uciążliwe obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej. Nie trzeba będzie wypełniać arkusza ocen ucznia, który opuszcza placówkę.

11.09.2014

Wizytator określi termin usunięcia uchybień

Wśród uprawnień, które zyskają wkrótce kontrolerzy, będzie prawo do wyznaczenia terminu wdrożenia zaleceń pokontrolnych. Jego przekroczenie będzie mogło skończyć się nawet usunięciem dyrektora ze...

08.09.2014

Ramowe plany nauczania wkrótce na nowych zasadach

Resort edukacji przygotował projekt noweli rozporządzenia regulującego ramowe plany nauczania. Po zmianach w szkolnych ramówkach uwzględnione zostaną m.in. lekcje języka migowego, zmienią się także...

04.09.2014

Szkoła nauczy zdrowego odżywiania

Resort edukacji zmienił jeden z głównych celów programu Owoce i warzywa w szkole. Od nowego roku szkolnego program służyć ma kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych uczniów.

02.09.2014

Więcej danych w systemie informacji oświatowej

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia określającego zakres danych przekazywanych do systemu informacji oświatowej oraz terminy ich wprowadzania. Dostosowano przepisy do ostatnich zmian ustawy o...

01.09.2014