Propozycje w tej sprawie znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który przygotował resort edukacji. Po noweli to dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będzie powierzał odpowiedniej jednostce druk materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów.
Zadanie nie będzie objęte przepisami Prawa zamówień publicznych - projekt zakłada, że do ustawy dodany zostanie odpowiedni przepis przesądzający tę kwestię.

Polecamy: Książki do szkolnej biblioteki wyłączone spod przepisów o zamówieniach publicznych