Od niedawna każdy, kto zgłasza się do pracy jako opiekun kolonijny, musi przedstawić wydruk z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzający jego niekaralność. Za wydanie zaświadczenia trzeba jednak zapłacić.
Posłowie PO uznali, że z opłat powinny być zwolnione osoby, które pracę w charakterze wychowawcy będą wykonywać nieodpłatnie.

Wychowawca kolonijny przepłaci za zaświadczenie o niekaralności>>

Stąd pomysł nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzający przepis zwalniający wolontariuszy z opłaty za zaświadczenie o niekaralności. Projekt w tej sprawie wpłynął już do Sejmu.

Polecamy: Na koloniach będzie bezpieczniej