Chodzi o badania dla osób, które będą narażone na kontakt z substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Rozporządzenie zostanie dostosowane do przepisów ustawy o systemie oświaty, z której usunięto wymóg badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Obowiązek będzie dotyczył jedynie osób starających się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i na studia. Treść projektu>>

Polecamy: Zakres badań lekarskich uczniów i ich dokumentowanie