Co z reklamą radców prawnych?

Mamy projekt nowego Kodeksu Etyki Radców Prawnych. Radcowie prawni w ramach reklamowania swoich usług będą mogli podawać listy swoich klientów oraz dziedziny prawa, w których się specjalizują....

12.10.2007

Błąd w sztuce medycznej jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej

Prawo cywilne Zawody medyczne

We współczesnej literaturze prawniczej poświęconej zagadnieniom odpowiedzialności cywilnej lekarza, rzadko wymienia się błąd w sztuce jako jej odrębną podstawę. Jednocześnie pojęcie to funkcjonuje zarówno w praktyce lekarskiej, jak i orzecznictwie. Dlatego warto zastanowić się nad umiejscowieniem błędu w sztuce wśród ogólnych przesłanek odpowiedzialności i bliżej wyjaśnić znaczenie tego pojęcia ustalone dla potrzeb stosowania prawa - pisze Wojciech Robaczyński.

12.10.2007

Korporacje, korupcja i Konstytucja do zmiany

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprotestowała przeciwko zastosowaniu przez premiera Jarosława Kaczyńskiego podczas debaty z Aleksandrem Kwaśniewskim zbitki słów: korporacje korupcja....

09.10.2007

Rewolucja u radców prawnych

Komisja Zjazdowa Krajowej Rady Radców Prawnych rekomenduje radcom podjęcie uchwały, w której samorząd uznaje za konieczne podjęcie wielostronnych działań dla wykreowania i rozpowszechniania...

08.10.2007

Młody minister obraża prawników

Przeczytane w Gazecie Wyborczej: Dotychczas wrogami IV RP byli profesorowie prawa karnego, którzy sprzeciwiając się zaostrzaniu przepisów, "bronią przestępców". Teraz do grona nieprzyjaciół państwa...

05.10.2007

Sędzia sługą trzech panów

Wieloskładnikowość systemu prawa, w jakim funkcjonuje obecnie sędzia polski powoduje, że ma on pewien wybór co do tego, jakie przepisy lub jaką ich wykładnię zastosuje w badanej sprawie. Swobodę tę...

01.10.2007

Fuzja za pieniądze UE

Mało który zarząd firmy zdaje sobie sprawę, że w przypadku przejęcia istnieje możliwość sfinansowania transakcji z udziałem funduszy unijnych. Jeżeli weźmiemy na warsztat regulacje Komisji...

26.09.2007

Mediacja - najlepsza alternatywa

Tradycyjną metodę rozstrzygania sporów w Polsce, której podstawą jest sędzia w todze i sala sądowa, należy ocenić krytycznie. Dlaczego? System jest niewydolny. Niewyobrażalna ilość spraw, których...

12.09.2007

Dozór elektroniczny jednak będzie

W piątek 7 września cała uwaga skierowana na Sejm koncentrowała się na pytaniu: skrócą kadencję, czy nie? - pisze Krzysztof Sobczak, publicysta prawny. Tymczasem w tle gorących politycznych i polemik...

10.09.2007

Co z majątkiem zatrzymanego?

Prokuratura wystawiła nakaz zatrzymania biznesmena Ryszarda Krauze. Doniesienia te spowodowały załamanie się kursów akcji kontrolowanych przez niego spółek. - Jeśli chodzi o sprawę zatrzymania...

01.09.2007

Doradca twórców

Twórcy potrzebują dobrych doradców prawnych.Wie o tym, mec. Dorota Bryndal, wspólnik w kancelarii GESSEL i koordynator programu profesjonalnej pomocy prawnej dla twórców. Program jest adresowany...

28.08.2007

Nowy model organizacji rynku usług prawniczych?

W mediach toczy się obecnie dyskusja nad przyszłością zawodów prawniczych. Uczestnicy tej dyskusji wypowiadają się z reguły na rozmaite szczegółowe tematy, pomijając kwestię podstawową, jak powinien...

28.08.2007

Adwokaci psują szybkie sądy

Wreszcie wyjaśniło się, kto sypie piasek w tryby reformy wymiaru sprawiedliwości. W każdym razie szybkie sądy, jedna ze sztandarowych instytucji z pakietu zmian przygotowywanych i wprowadzanych przez...

22.08.2007

Czy zdążymy na EURO 2012?

Organizacja Mistrzostw Europy EURO 2012 spowodowała rozpoczęcie przygotowywania planów budowy niezbędnej infrastruktury. Podzielając poglądy wyrażane przez wielu polityków należy stwierdzić, że...

16.08.2007

Reformy w ochronie zdrowia wymagają zmiany Konstytucji

Niezależnie od tego czym skończy się obecna fala protestów pracowników służby zdrowia, to i tak generalnego problemu tej branży nie da się rozwiązać bez reform systemowych. Konieczne są poważne...

02.07.2007

Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów

Zasady kwalifikacji w księgach rachunkowych gruntów przybliża w swoim komentarzu Anna Wachowicz. Przedstawia sytuacje, w których grunty mogą być ujęte w księgach jako środki trwałe i takie, gdy są...

19.06.2007
1    590  591  592  593  594