KRS: CBA podważa zaufanie do bezstronności sędziego

Zdecydowany protest budzi medialne nagłośnienie przez CBA domniemanych nagannych postępowań sędziego bez należytego wcześniejszego zweryfikowania zaistniałych faktów - takie jest stanowisko Krajowej...

27.06.2013

Polacy nadal wolą papierowe faktury

Konfederacja Lewiatan rozpoczęła kampanię edukacyjną: Wybieram e-faktury. Jak wynika ze zrealizowanych na jej zlecenie badań opinii publicznej, aż 59 procent Polaków nie chce otrzymywać faktur w...

27.06.2013

Faktura VAT może być wezwaniem do zapłaty

Faktura VAT jest przede wszystkim dokumentem rozliczeniowym wystawianym dla celów podatkowych. Stanowi również istotny dokument potwierdzający zawarcie umowy a tym samym zasadność roszczenia...

26.06.2013

Andrzej Zoll: między wolnością i bezpieczeństwem

Całkiem chętnie rezygnujemy z naszej wolności na rzecz bezpieczeństwa. Pozwalamy się kontrolować, godzimy się zdejmować buty na lotnisku. Uważamy, że tak to musi być. Ale to jest groźne mówi prof....

26.06.2013

Pozwy zbiorowe: eksperyment na żywym organizmie

Zanim dojdziemy do sprawnie prowadzonych, efektywnych sporów zbiorowych może upłynąć nawet 30 lat, tak jak w USA. Żaden pozew do tej pory nie skończył się wyrokiem, najwięcej czasu pochłania...

26.06.2013

Raje podatkowe kozłem ofiarnym czasu kryzysu

Co kilka tygodni w prasie pojawiają się statystyki i raporty, które wskazują, że w wyniku istnienia rajów podatkowych krowy przestają dawać mleko, dziatki głodują, a wdowy opłakują mężów, albowiem...

25.06.2013

Raporty "Doing Business" niewiarygodne?

Raporty Banku Światowego dotyczące łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych krajach świata mogą być mylące - uznał niezależny zespół powołany przez BŚ. Eksperci sugerują, by...

25.06.2013

Równe traktowanie przez wywłaszczenie

Zasada wolnego dostępu osób trzecich do infrastruktury energetycznej w krajach Unii Europejskiej może prowadzić do wywłaszczenia i naruszenia zasady równego i sprawiedliwego traktowania - twierdzi...

25.06.2013

Andrzej Kalwas: ta deregulacja szkodzi społeczeństwu

Na rynek wchodzą rzesze ludzi o zaniżonych kwalifikacjach. Wypuszczenie tych ludzi na rynek to działanie na szkodę interesu publicznego - twierdzi Andzej Kalwas, były prezes Krajowej Rady Radców...

24.06.2013

Zdarzenia po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego

Czerwiec to miesiąc, w którym upływa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Od momentu ich sporządzenia do zatwierdzenia upływa sporo czasu. W tym okresie może wystąpić wiele zdarzeń, o których...

24.06.2013

Dobra rada: znaj wierzyciela swego

Z perspektywy dłużnika, zobowiązania wobec wierzyciela to po prostu dług, który trzeba spłacić. Jak się jednak okazuje, różnice formalne dotyczące przekazania wierzytelności podmiotom...

24.06.2013

RPO: kto ma zdjąć prywatną blokadę z koła?

Jeśli jakiś podmiot prywatny założy blokady na koła pojazdu zaparkowanego poza drogą publiczną, to nie ma jej kto zdjąć, bo policja czuje się niekompetentna w tej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich...

24.06.2013

Sądy bez oporów zatwierdzają kontrole operacyjne

W ogromnej większości przypadków sądy okręgowe i wojskowe sądy okręgowe pozytywnie rozpatrują wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej - twierdzi Artur Pietryka z Helśinskiej Fundacji Praw...

23.06.2013