Kandydatów na sędziów TK wskażą fachowcy?

Wniesiony właśnie do Sejmu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje m.in. zmianę zasad wyłania sędziów. Nadal wybieraliby ich posłowie, ale...

15.07.2013

Upadły dłużnik nie zapłaci kosztów sądowych

Jeszcze do niedawna dłużnik nieposiadający dostatecznych środków finansowych na uiszczenie opłaty od wniosku nie mógł ogłosić upadłości pomimo, iż taki obowiązek nakładały na niego przepisy prawa...

15.07.2013

Otwierasz rachunek w banku? Zostanie trwalszy ślad

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt założeń projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Rachunków i Polis. Ma on ułatwić lokalizowanie majątku dłużnika dla potrzeb postępowań prowadzonych przez...

14.07.2013

GIODO: na wakacjach też trzeba chronić dane osobowe

Czy wypożyczalnia może żądać, abyśmy w zastaw za wypożyczony sprzęt zostawili dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty czy legitymację szkolną? Na takie m.in. pytania Generalny Inspektor...

14.07.2013

Koniec drakońskich kar dla kierowców TIR-ów

Za brak opłaty autostradowej odpowiadał będzie właściciel pojazdu, a nie - jak było do tej pory - kierowca. Zostanie wprowadzona zasada, że za naruszenie popełnione w jednego dnia nie będzie mogła...

13.07.2013

Przedsiębiorcy chcą uczestniczyć w tworzeniu prawa

Potrzebne jest współdziałanie rządu, samorządów, przedsiębiorców i pracowników dla wzmacniania konkurencyjności gospodarki - stwierdzają w opublikowanym w piątek Manifeście Przedsiębiorców członkowie...

13.07.2013

Szef KRS: to Rada powinna nadzorować sądy

Przekazanie nadzoru administracyjnego nad sądownictwem powszechnym i wojskowym Krajowej Radzie Sądownictwa, przewiduje przygotowywany przez KRS projekt nowego prawa o ustroju sądów powszechnych.

12.07.2013