Sędzia niemiecki o nagrywaniu rozpraw w Polsce

Sędziowie niemieccy są nieufni i gdyby wprowadzić taki system rejestracji rozpraw jaki obowiązuje w Polsce, to by mieli wątpliwości co do poufności rozprawy, i czy minister sprawiedliwości nie będzie...

01.04.2014

Gowin: zmiany dot. sądów to dzień triumfu układów

To dzień triumfu układów i koterii zawodowych - tak b. minister sprawiedliwości Jarosław Gowin odniósł się do decyzji prezydenta Bronisława Komorowskiego, który podpisał ustawę przywracającą...

31.03.2014

Ostatni dzień na zakup auta z pełnym odliczeniem VAT

Dziś jest ostatni dzień, w którym można kupić samochód z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i odliczyć pełną wartość podatku VAT, a także nabyć uprawnienie do odliczenia całego podatku od...

31.03.2014

Rekomendacje muszą spełniać najwyższe standardy

Przy tworzeniu prawa kluczową rolę odgrywają wiarygodna analiza konkretnej sytuacji oraz konsultacje z podmiotami podlegającymi regulacjom i innymi interesariuszami - twierdzi prezydent Pracodawców...

29.03.2014

Pytanie do SN: sąd ma badać podstawy wydania ENA?

Trzeba wyjaśnić, czy polski sąd w ramach procedury stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania ma wyjaśniać, czy jest konieczne stosowanie tego środka twierdzi rzecznik praw obywatelskich. I kieruje...

29.03.2014

Tusk: w UE najlepiej chroni się mniejszości narodowe

Nigdzie na świecie w sposób tak jednoznaczny nie chroni się mniejszości narodowych jak w Unii Europejskiej - powiedział w piątek premier Donald Tusk w Kiszyniowie po spotkaniu z premierem Mołdawii.

28.03.2014

SKA nie składają rocznego zeznania podatkowego CIT-8

Część firm będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, których tok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do 31 marca ma czas na złożenie rocznego zeznania podatkowego CIT-8. Na...

28.03.2014

KE: Ukrainie potrzebne wzmocnienie praworządności

Stworzenie wiarygodnego systemu wyborczego, zreformowanie prokuratury i wymiaru sprawiedliwości oraz policji, a także stworzenie mechanizmów dla zwalczania korupcji i oszustw finansowych to część...

28.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski