Panoptykon: dobry wyrok ws. przechowywania danych

To rozstrzygnięcie ma fundamentalne znaczenie dla toczącej się właśnie w Polsce debaty na temat dostępu do billingów i danych lokalizacyjnych. Tak Fundacja Panoptykon komentuje wyrok Trybunału...

08.04.2014

KRS: sędzia może być pełnomocnikiem ministra

Korzystanie z upoważnień do sporządzania skarg kasacyjnych w imieniu ministra sprawiedliwości nie narusza zasad etyki zawodowej sędziów - stwierdza w opinii Krajowa Rada Sądownictwa.

08.04.2014

Amerykanie zachwyceni sukcesami polskiej edukacji

Dzięki reformom oświaty Polska osiągnęła niezwykły i inspirujący postęp - mówi Amanda Ripley. W USA mimo dużo wyższych nakładów i nowoczesnej technologii w szkołach wyniki uczniów, zwłaszcza z...

07.04.2014

VAT: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami

NSA uznał, że jednostki budżetowe dotychczas traktowane jako odrębni podatnicy powinny rozliczać się wspólnie z gminą (powiatem). Dostosowanie się do tych nowych reguł dla wielu jednostek może być...

07.04.2014

W procesie karnym e-protokół będzie problemem

Jak będziemy realizować prawo do obrony przy wprowadzeniu elektronicznych akt do postępowania karnego? Jak będą się z nimi zapoznawać więźniowie? Przecież oni nie mogą mieć w celi żadnego sprzętu do...

07.04.2014

Prof. Szymanowski: polityka karna wciąż nieefektywna

Analiza stanu przestępczości w Polsce, jak też orzekanych i wykonywanych kar dowodzą, że polityka karna w Polsce znalazła się w poważnym kryzysie - twierdzi prof. dr hab. Teodor Szymanowski. Jego...

07.04.2014

Konkurs w sieci też uregulowany prawem

Za sprawą popularności internetu rozmaite formy konkursów stały się jedną z głównych form promocji własnej działalności w sieci. Niestety, efektem tej popularności są także liczne nieprawidłowości i...

06.04.2014

Testament można sporządzić też w podróży

Art. 953 Kodeksu cywilnego przewiduje, że podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą. Jednak to przepis niezwykle...

06.04.2014

Antydemokratyczna nowela prawa o adwokaturze

Wzmocnienie pozycji rzeczników dyscyplinarnych, wydłużenie okresu przedawnienia, rozpatrywanie spraw pod nieobecność obwinionych, upowszechnienie doręczeń zastępczych to niektóre z propozycji...

06.04.2014

Nagrywanie wymusza prawidłowość postępowania

W procedurze cywilnej nie uregulowano możliwości nagrywania rozprawy przez stronę, tak jak w postępowaniu karnym. Dlatego na sali rozpraw dochodzi niekiedy do konfliktów na tym tle - mówi dyr....

05.04.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski