Od wtorku Trybunał Konstytucyjny rozpoczyna rozpoznawanie połączonych wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratora Generalnego, dotyczących zbadania zgodności z Konstytucją przepisów regulujących różne aspekty funkcjonowania Policji i służb specjalnych, m.in. stosowania kontroli operacyjnej.
Więcej: Od wtorku TK zaczyna badać legalność billingów i podsłuchów>>>

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła w sprawie opinię przyjaciela sądu. - Rozwiązanie tego problemu może nastąpić np. poprzez stworzenie ustawowego katalogu środków, które mogą zostać wykorzystane w trakcie kontroli operacyjnej  – wskazuje Barbara Grabowska, prawnik HFPC. - Obecnie katalog środków uregulowany jest w przepisach wewnętrznych  wydawanych przez szefów poszczególnych służb – dodaje.
Fundacja przedstawiła Trybunałowi także analizę kontroli sądowej nad stosowaniem kontroli operacyjnej przez polskie służby. Dane do analizy zostały zdobyte m.in. dzięki wieloletnim postępowaniom w zakresie uzyskania informacji publicznej od służb specjalnych.
- Analiza dostępnych danych wskazuje, że w ogromnej większości przypadków sądy okręgowe pozytywnie rozpatrują wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej” – wskazuje adw. Artur Pietryka, współautor analizy.
W ocenie Fundacji, także z tego względu ustawodawca powinien zapewnić taką jakość i precyzję prawa, która zagwarantuje, że sądy będą miały możliwość rzeczywistego i rzetelnego rozpoznania wniosku o zastosowanie kontroli operacyjnej.

Czytaj także: Wyrok TK może ograniczyć sięganie po billingi przez służby
 

elsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła w sprawie opinię przyjaciela sądu, - See more at: http://www.hfhr.pl/kontrola-nad-sluzbami-specjalnymi-rozprawa-przed-trybunalem-konstytucyjnym/#sthash.5tXbYpuu.dpuRozwiązanie tego problemu może nastąpić np. poprzez stworzenie ustawowego katalogu środków, które mogą zostać wykorzystane w trakcie kontroli operacyjnej” – wskazuje Barbara Grabowska, prawnik HFPC. „Obecnie katalog środków uregulowany jest w przepisach wewnętrznych  wydawanych przez szefów poszczególnych służb” – dodaje Barbara Grabowska.

Fundacja przedstawiła Trybunałowi także analizę kontroli sądowej nad stosowaniem kontroli operacyjnej przez polskie służby. Dane do analizy zostały zdobyte m.in. dzięki wieloletnim postępowaniom w zakresie uzyskania informacji publicznej od służb specjalnych.

„Analiza dostępnych danych wskazuje, że w ogromnej większości przypadków sądy okręgowe pozytywnie rozpatrują wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej” – wskazuje adw. Artur Pietryka, współautor analizy.

W ocenie Fundacji, także z tego względu ustawodawca powinien zapewnić taką jakość i precyzję prawa, która zagwarantuje, że sądy będą miały możliwość rzeczywistego i rzetelnego rozpoznania wniosku o zastosowanie kontroli operacyjnej.