Skargę kasacyjną do NSA trzeba dobrze napisać

W postępowaniu sądowoadministracyjnymobowiązuje zasada skargowości.Niezwykle istotne jest zatem, by pismo procesowe będące skargą lubskargą kasacyjną było prawidłowo skonstruowane - pisze prof.Hanna...

21.12.2015

Debata: zmiany w TK to krok ku "demokracji totalnej"

Projekt nowelizacji ustawy o TK oznacza, że 5-6 sędziów będzie mogło blokować wyroki - powiedział konstytucjonalista prof. Marek Chmaj podczas seminarium na UW. Z kolei politolog dr hab. Tomasz...

19.12.2015

Adwokatura: zmiany w TK ograniczą prawo do sądu

Zmiany proponowane w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym doprowadzą do rażącego i nieuzasadnionego ograniczenia prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny,...

18.12.2015

Fundacja Helsińska: ta ustawa ma zablokować TK

Celem tej ustawy jest uniemożliwienie Trybunałowi Konstytucyjnemu realizacji jego konstytucyjnych zadań twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. I wyraża sprzeciw wobec pospiesznego prowadzenia...

17.12.2015

Prokuratura: TK nie może oceniać uchwał Sejmu

Wobec niedopuszczalności wyrokowania Prokurator Generalny chce umorzenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ws. wniosku posłów PO dotyczących uchwał Sejmu o nieważności wyboru w...

17.12.2015

Biznes apeluje do premierów ws. nadmiaru biurokracji

Dla zapewnienia europejskim firmom możliwości rozwoju i wykorzystania potencjału gospodarki cyfrowej konieczne jest ograniczenie obowiązków administracyjnych, w tym także dotyczących przetwarzania...

17.12.2015

BCC za podwyższeniem kwoty wolnej od podatku

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o PIT podwyższającą tzw. kwotę wolną od podatku. Zdaniem Business Centre Club, proponowana zmiana jest korzystnym rozwiązaniem, gdyż wzrost tej kwoty...

17.12.2015

Sędziowie protestują przeciwko paraliżowaniu TK

Wejście w życie proponowanych zmian prowadzić może do paraliżu prac ważnego konstytucyjnego organu jakim jest Trybunał Konstytucyjny i co za tym idzie naruszenia art. 10 Konstytucji zgodnie z którym...

17.12.2015

RPO wyroki TK mają wpływ na nasze życie

Trybunał Konstytucyjny jest ważną instytucją dla obywateli, ich praw i wolności. I dlaczego powinniśmy dbać o zachowanie jego roli i znaczenia w państwie prawnym stwierdził rzecznik praw...

16.12.2015

Prezenty od pracodawcy mogą być zwolnione z PIT

Prezent świąteczny od pracodawcy jest traktowany jako przychód i pracownik musi od niego zapłacić podatek. Wyjątkiem są jednak sytuacje, gdy wartość prezentu nie przekracza 380 zł (w skali roku), a...

16.12.2015

Rada Europy już obserwuje sytuację w Polsce

Pod koniec stycznia Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zajmie się oceną sytuacji w Polsce, szczególnie w związku z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi Trybunału...

16.12.2015