Zdaniem adw. Kwaśniewskiego już  sam "efekt chłodzący" instytucji zagrożenia nakazem zapłaty stał się przyczyną widocznej poprawy w ochronie praw dziecka i jego prawa do utrzymywania regularnych  osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców. Takie prawa gwarantuje art. 9 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka. Jednocześnie wygasła żywa akademicka dyskusja na temat dopuszczalności stosowania sankcji przewidzianej w art. 211 kk, który odnosi się do zatrzymania lub uprowadza dziecka wbrew obowiązkowi wynikającego z postanowienia sądu rodzinnego.
Jednak doświadczenie ostatnich kilku lat wymaga kolejnej analizy - podkreśla adwokat. Zwłaszcza, że dochodzi niekiedy do  dotkliwych dla dobra dziecka sytuacji uporczywego ignorowania orzekanych, dla egzekucji kontaktów nakazów zapłaty określonej sumy pieniężnej. Według adw. Kwaśniewskiego sankcje karne stosowane wobec "opornych" rodziców są zasadne, ale także należy uszanować zasadę subsydiarności ( pomocniczości) prawa karnego w zakresie stosunków rodzinnych. Prawo karne zatem powinno być stosowane w ostateczności - podsumowuje Kwaśniewski.

Czytaj więcej>> Mediator jest adwokatem...

Źródło: wypowiedź pochodzi z konferencji p.t. "Rodzina przed obliczem Temidy" zorganizowana przez Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,  20 czerwca 2017 r.

Dowiedz się więcej z książki
Rozwód. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł