Piebiak: będzie publiczna debata nad reformą sądów

Po podjęciu strategicznej decyzji o przeprowadzeniu takiej reformy, będzie dialog. Chcemy, by każdy sędzia mógł się wypowiedzieć o tych propozycjach - mówi wiceminister sprawiedliwości Łukasz...

02.09.2016

Pomoc ofiarom przestępstw czeka na nowe pomysły

Zarówno państwowy fundusz jak i działająca w sferze pozarządowej fundacja mają problem z dotarciem ze swoją pomocą do potrzebujących jej ofiar przestępstw mówi sędzia Marek Czecharowski, prezes...

02.09.2016

Ustalanie różnic kursowych metodą podatkową

Przychodami i kosztami wpływającymi na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku jednostek stosujących tzw. podatkową metodę ustalania różnic kursowych są wyłącznie różnice kursowe...

02.09.2016

Europejska konwencja wymaga niezależności sądownictwa

Wymóg niezależności wymiaru sprawiedliwości uznaje się za ogólną zasadę prawa międzynarodowego. A powszechnie obowiązująca regułamówi, że prawo krajowe, w tym konstytucyjnej rangi, nie może stanowić...

02.09.2016

FOR proponuje reformę systemu podatkowego

Eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) uważają, że mamy jeden z najgorszych systemów podatkowych w Europie, dlatego przedstawili propozycję jego reformy i wskazali główne problemy obowiązującego...

31.08.2016

RPO: paczka dla więźnia nie tylko od najbliższych

Ograniczenie prawa skazanego do otrzymywania paczek tylko od osób najbliższych w sensie prawnym narusza prawa obywatelskie i jest niehumanitarne uważa rzecznik praw obywatelskich, który przyłączył...

30.08.2016

Piebiak: na razie nie ma decyzji o reformie sądów

Nie ma decyzji politycznej, czy reforma zostanie wdrożona. Po drugie, od koncepcji do projektu legislacyjnego droga daleka. Po trzecie wMinisterstwie Sprawiedliwości nie ma zamiaru przeprowadzania...

30.08.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski