Termin na złożenie ZUS ZSWA upływa 31 marca 2015 r.

BHP

Płatnicy składek zatrudniający pracowników, wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mają obowiązek przekazać do ZUS dane dotyczące pracowników, za których byli...

11.03.2015

Stosowanie REACH zbyt kosztowne dla firm

BHP

Koszty związane z unijnym rozporządzeniem REACH, dotyczącym rejestracji i autoryzacji chemikaliów w celu ich bezpiecznego stosowania, są zbyt wysokie dla przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i...

10.03.2015