Wyższy Urząd Górniczy zaprasza do piątej edycji konkursu dla dziennikarzy "Karbidka".

Na autorów opublikowanych w 2014 r. materiałów dziennikarskich czekają nagrody: pieniężne, statuetki "Karbidki" oraz dyplomy. Podobnie, jak w poprzednich edycjach konkursu, wyróżnienia przyznawane będą za: promocję zasad bhp w górnictwie, napiętnowanie złych nawyków, popularyzację dobrych praktyk, rozwiązań systemowych oraz roli nadzoru górniczego w podwyższaniu standardów bezpieczeństwa pracy.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Mogą w nim uczestniczyć dziennikarze prasy, radia i telewizji regionalnych i ogólnopolskich, a także redakcji portali internetowych, których artykuły, audycje lub programy dotyczące bezpieczeństwa w górnictwie zostały rozpowszechnione w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Organizatorami konkursu, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest Wyższy Urząd Górniczy oraz Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. Wacława Cybulskiego, która działa przy WUG.

"Karbidki" przyznawane są za promocję szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy ponad 200 tys. osób zatrudnionych w przemyśle wydobywczym w Polsce. Materiały dziennikarskie opublikowane w 2014 r. oceniać będzie Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem prezesa WUG. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 20 marca 2015 r. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 kwietnia 2015 r., podczas plenarnej sesji XVII Konferencji z cyklu "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie".

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z dnia 31 grudnia 2014 r.