Jak informuje wyborcza.pl, taśmy przesuwają się z prędkością od 2 do 4 metrów na sekundę, co powoduje, że pochwycony przez nie człowiek ma minimalne szanse wyjść z takiego zdarzenia bez szwanku. Dlatego kierownictwo nadzoru górniczego apeluje do przedsiębiorców o przystosowanie przenośników taśmowych do jazdy ludzi oraz kupowanie nowych spełniających taki wymóg.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.