W 2013 roku PIP przeprowadzi 88 tys. kontroli

BHP

Jak wynika z przedstawionego przez Głównego Inspektora Pracy programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2013, inspektorzy pracy zamierzają przeprowadzić 88 tys. kontroli, a różnorodnymi...

29.11.2012

Detektywi śledzą pracowników

Już nie zdradzani małżonkowie, a przedsiębiorcy stają się najważniejszymi klientami prywatnych detektywów informuje Dziennik Gazeta Prawna.

29.11.2012

Bezrobotny zarejestruje się przez internet

Bezrobotny będzie mógł złożyć wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego. Później dopełni formalności na wyznaczonym przez urząd pracy spotkaniu.

28.11.2012

Tylko kilkanaście tysięcy osób oszczędza na IKZE

Tylko kilkanaście tysięcy osób oszczędza naindywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, które działają od początku tego roku. Natomiast IKE indywidualne konta emerytalne, zachęciły wciągu...

27.11.2012