Zapowiadaną reformą jest zrównanie i stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Proces ten ma się rozpocząć w 2013 r. i ma polegać na podwyższeniu powszechnego wieku emerytalnego do 67 lat – wspólnego dla kobiet i mężczyzn. Odbywać się to będzie w ten sposób, że co cztery miesiące wiek emerytalny będzie wydłużany o jeden miesiąc. Tym samy wiek emerytalny na poziomie 67 lat dla mężczyzn zostanie osiągnięty w 2020 r., a dla kobiet - w 2040 r. Premier uzasadniał, że 38-letnia kobieta, która przejdzie na emeryturę w nowym systemie w 2040 r. w wieku 67 lat będzie miała prawie dwukrotnie wyższą emeryturę niż gdyby przeszła na emeryturę w wieku 60 lat. Dla kobiety w wieku 50 lat, która w wyniku stopniowych zmian przejdzie na emeryturę w wieku 63 lat, ta emerytura będzie wyższa o 15-20 procent.

Zmiany będą też w waloryzacji obecnym emerytur i rent. Teraz świadczenia są podwyższane wskaźnikiem inflacji. Od przyszłego roku podwyżka będzie kwotowa. Uzasadnieniem tego rozwiązania jest ochrona uboższych emerytów w czasie kryzysu.

 

Przewiduje się też przeprowadzenie reformy służb mundurowych. Nowe zasady przechodzenia na emeryturę dotyczyć będą wstępujących do służby od lipca 2012 r. Zgodnie z propozycją, wiek emerytalny zostanie ustalony na 55 lat, a staż służby - wydłużony do 25 lat.

 

Planowane są również zmiany w uprawnieniach emerytalnych górników. Uprzywilejowane warunki przechodzenia na emeryturę będą w przyszłości dotyczyły wyłącznie górników pracujących bezpośrednio przy wydobyciu. Niektórzy z pozostałych uprawnionych do emerytur górniczych będą mogli skorzystać z emerytur pomostowych, natomiast pozostali wejdą do systemu powszechnego.

Dokonany zostanie przegląd uprawnień wynikających ze stanu spoczynku prokuratorów i sędziów. Premier uważa też, że w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych powinni znaleźć się również duchowni.

 

Ponadto, niezbędna jest w czasie kryzysu podwyżka składki rentowej w części finansowanej przez pracodawcę o 2 punkty procentowe. Składka dla pracowników pozostanie na dotychczasowym poziomie. Zmiana ta pozwoli zmniejszyć deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o ok. 13 mld zł rocznie.

 

Zmiany dotkną też ubezpieczenia zdrowotnego rolników. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzona zostanie od lutego 2012 r. składka zdrowotna dla rolników, ale w rozwiązaniu przejściowym. Składka będzie bowiem zróżnicowana w zależności od wielkości gospodarstwa rolnego. Państwo dalej będzie opłacało składkę za rolników o najniższych dochodach, czyli w gospodarstwach do 6 hektarów. Rolnicy na gospodarstwach od 6 do 15 hektarów, będą płacili połowę obecnej składki osób prowadzących działalność gospodarczą poza rolnictwem. Natomiast ci, którzy w gospodarstwie mają więcej niż 15 hektarów, będą płacili całą składkę. Od 2013 r. rolnicy będą płacili składkę zdrowotną na tych samych zasadach co osoby prowadzące działalność gospodarczą ubezpieczeni w systemie powszechnym, łącznie z możliwością odliczenia jej części od podatku.

Od 2013 r. dla gospodarstw rolnych rząd rozpocznie wprowadzanie rachunkowości w rolnictwie, a następnie opodatkowania dochodów na ogólnych zasadach. Po uporządkowaniu tej kwestii, możliwe będzie zbudowanie nowoczesnego systemu ubezpieczeń społecznych rolników, co umożliwi likwidację KRUS.