Prawo.pl
Blisko dwie trzecie dużych i średnich przedsiębiorstw zna koncepcję społecznie odpowiedzialnego...
01.04.2016
HR
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP W jaki sposób powinien zostać odbyty roczny staż przez...
31.03.2016
BHP
Umowa o pracę ma mieć formę pisemną, a jeśli nie została tak zawarta, pracownik przed podjęciem...
31.03.2016
HR
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy pracownik może być ukarany karą porządkową lub...
31.03.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy w rejonie pracy suwnicy należy nosić hełm ochronny?...
31.03.2016
BHP
Od 1 kwietnia, można składać wnioski o świadczenie wychowawcze. Jak to zrobić? Bezpośrednio w...
31.03.2016
Ubezpieczenia społeczne
Nie samą pracą człowiek żyje, dlatego pojęcia takie jak work-life balance i well-being stają się...
31.03.2016
30 marca Great Place to Work w Polsce ogłosił listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016. W...
31.03.2016
W ubiegłym roku każdy pracownik tymczasowy wagencjach członkowskich Polskiego Forum HR przepracował...
31.03.2016
Tendencje na rynku pracy obserwowane w ostatnim roku zapowiadają dalszy spadek stopy bezrobocia -...
31.03.2016
HR
Jeszcze przez niemal dwa lata lekarze mogą wystawiać papierowe zwolnienia lekarskie. Do końca 2017...
31.03.2016
Rynek pracy wymusza na firmach wzrost płac i stabilne warunki zatrudnienia niezależnie od regulacji...
31.03.2016
HR
Jeżeli z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia zleceniobiorca podlega tylko...
Piotr Kostrzewa
30.03.2016
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej...
Izabela Baranowska
30.03.2016
Na konieczność systemowych zmian na rynku pracy w celu wyeliminowania zjawiska zastępowania umów o...
Inny
30.03.2016
BHP
Od dnia 1 kwietnia 2016 r. dodany został nowy kod świadczenia/przerwy: 329 - podwyższenie zasiłku...
Marta Schodzińska
30.03.2016
Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,...
Agnieszka Rosa
30.03.2016
BHP
Inspektorzy pracy skontrolowali przestrzeganie prawa pracy w Sejmie. Nie stwierdzono naruszenia...
PAP
30.03.2016
BHP
20 kwietnia br. wejdzie w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/33/UE z dnia 26...
Inny
30.03.2016
BHP
Błąd pracodawcy w pouczeniu pracownikao odwołaniu się do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę nie...
Agnieszka Rosa
30.03.2016
Żadna instytucja zaangażowana w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus nie żąda...
30.03.2016
Ubezpieczenia społeczne
Zgodnie z komunikatem Prezesa UDT, stosowanie Porozumienia pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego,...
Inny
29.03.2016
BHP