Aby pracownik mógł pobierać przyznaną emeryturę, musi rozwiązać umowę o pracę oraz złożyć w ZUS...
Zygmunt Łobejko
02.02.2016
Dobra koniunktura w gospodarce i większe zapotrzebowanie firm na pracowników sprzyjały w 2015 roku...
02.02.2016
Do 8 lat pozbawienia wolności grozi trzem mężczyznom w wieku 25, 40 i 41 lat, którzy przy pomocy...
PAP
01.02.2016
BHP
Bezrobocie w Łodzi sukcesywnie spada; w grudniu 2015 wyniosło 9,5 proc. (w Polsce sięga 9,8 proc.)....
01.02.2016
HR
Aż 84 proc. umów-zleceń jest podpisywanych, ponieważ pracujący nie mają innego wyboru, wynika z...
01.02.2016
W 2015 roku rynek outsourcingu w Polsce po raz kolejny zanotował znaczący wzrost. Według rocznego...
01.02.2016
Pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz...
Marta Schodzińska
01.02.2016
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. dla niektórych grup ubezpieczonych...
Marta Schodzińska
01.02.2016
26 górników trzeba było wycofać z kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej po tym, jak wykryto w niej...
PAP
01.02.2016
BHP
Z roku na rok pogłębia się problem niedopasowania kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy....
01.02.2016
HR
Płatnicy składek mają czas do 1 lutego 2016 r. na złożenie Informacji o danych do ustalenia składki...
Małgorzata Kozłowska
01.02.2016
Od 1 marca o 0,24 proc. zwaloryzowane zostaną emerytury i renty. Do świadczeń do 2 tys. zł brutto...
01.02.2016
Ubezpieczenia społeczne
12 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w sobotę wieczorem w budynku przemysłowym w Moskwie -...
PAP
31.01.2016
BHP
Ustawowe ograniczenie do 12 lat czasu służby żołnierzy na kontraktach, głównie szeregowych...
30.01.2016
Pracodawcy mogą już skorzystać z refundacji kosztów, jakie ponoszą zatrudniając młodych...
29.01.2016
Kompania Węglowa, która wiosną ma przekazać 11 kopalń do spółki Polska Grupa Górnicza, w nowej...
29.01.2016
W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do obciążania osób ubezpieczonych kosztami wystawienia...
Maciej Ambroziewicz
29.01.2016
BHP
Problematyka ta jest istotna dla wielu przedsiębiorców, którzy zatrudniają kierowców....
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
29.01.2016
Urzędnicy nowopowstałego Biura Krajowej Informacji Podatkowej będą tak samo wynagradzani jak...
Agnieszka Rosa
29.01.2016
Co czwarty pracownik polskiej firmy technologicznej ocharakterze innowacyjnym jest kobietą. Na...
29.01.2016
Słabe zainteresowanie uczniów z Katowic egzaminami zawodowymi skłonił m.in. samorząd do rozpoczęcia...
29.01.2016
Ryzyko, że program 500+ będzie zniechęcał rodziców do pracy, prawdopodobnie w skali kraju może...
29.01.2016
Zarząd Kompanii Węglowej (KW) wypowiedział w czwartek zawarte w lipcu ubiegłego roku porozumienie...
29.01.2016