Czas pracy i niestandardowe formy zatrudnienia to zagadnienia najczęściej typowane przez ekspertów jako wymagające najpilniejszych zmian.

W skład komisji wejdą eksperci powołani przez rząd, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Oznacza to, że trzeba będzie wypracować kompromis między dążeniami do odformalizowania i uelastycznienia stosunku pracy (firmy) a zapewnieniem godnych warunków zatrudnienia wszystkim zarobkującym (związki).

Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej">>>